(Klik op de kleine fotootjes voor een grotere versie, klik op de vergrote foto om terug te gaan naar de tekst)

Rolf van der Mark opent de werkgroependag (Klik op de foto om hem te sluiten)  

Op 29 november woei het hard en regende het, op 30 november is het mooi weer. Het derde jaar achtereen dat de werkgroependag gezegend wordt met een zonnetje. ‘t Was wel weer koud, maar de Terra Nova heeft tegenwoordig een houtkachel èn heteluchtverwarming.

Zaandam is duidelijk niet voor iedereen in de buurt, om 10 uur druppelden er nog veel mensen binnen. Dus beginnen we pas om 20 over 10. Rolf van der Mark, onze voorzitter, opent. Allereerst vraagt hij alle aanwezige nieuwe leden of ze even willen opstaan, die krijgen een applausje. We nodigen iedereen uit die in het afgelopen jaar lid is geworden, want de werkgroependag is een prima gelegenheid om te zien wat er zoal gebeurt binnen de LVBHB.

Voordat de eigenlijke vergadering begint neemt Eddie Douma het woord. Hij woont op een schip, samen met Marja Goud. Marja’s werk voerde hen naar Noord-Holland, ze liggen en wonen in de buurt. Ze hebben twee kinderen, Imke en Gerben. Nou komt-ie: ze krijgen voor de kinderen geen kinderopvangtoeslag, want ze hebben een briefadres en komen volgens de Belastingdienst daarom niet in aanmerking. Zit er iemand in dezelfde situatie? Neem even contact op met Eddie en Marja. Marja Goud met Gerben (Klik op de foto om hem te sluiten)

Dan begint het programma. Iedere werkgroep vertelt kort iets over zichzelf, over het afgelopen jaar, over de plannen voor volgend jaar. André Kortekaas van de Werkgroep Kleine Zeilvaart laat zich verontschuldigen, hij is ziek. Nou is dàt een werkgroep waarover we ons geen zorgen hoeven maken.

Exploitatie Terra Nova

Ronnie Jongert, WG exploitatie TN (Klik op de foto om hem te sluiten)

Ronnie Jongert bijt dus het spits af namens een geheel nieuwe werkgroep: de WG Exploitatie Terra Nova. Deze nieuwe WG zorgt voor de binnenkant van ons verenigingsschip, de WG onderhoud Terra Nova voor het varen met en het in de vaart houden van het schip. Ronnie kondigt aan dat de WG exploitatie met een eigen website komt, al was het maar omdat dat vanaf 1 januari wettelijk moet. De Stichting Terra Nova is namelijk een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling) en donaties aan zo’n ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. Maar daar moet wel wat tegenover staan, onder meer een publicatie (bijvoorbeeld op het internet) van het jaarverslag. Zodoende. De WG exploitatie overweegt ook een boek uit te brengen over de Terra Nova. Dus, heb je een verhaal? Stuur het in. Heb je een feestje te geven? Huur de Terra Nova af. Maar pas op: het is geen passagiersschip, dus als je echt wilt varen dan kunnen er maar twaalf mensen mee.

 

Oude Motoren en Opduwers

Gert Herrebrugh neem te het woord namens deze WG, beter bekend als de OMO. Die bestaat inmiddels uit acht mensen, die zich bezig houden met motoren, emissie-eisen en opduwers. Ze hebben zo’n 600 motorenhandleidingen en werkplaatsboeken ingescand – misschien ook dat van uw motor?

Via de website heeft de werkgroep dit jaar veel vragen binnengekregen. Die zijn inmiddels op twee na allemaal beantwoord. De werkgroep bracht akte de présence op diverse evenementen, waar Gert er twee uit licht: de sleepbootdagen in Woerden en een evenement in Vinkeveen waar 40 opduwers bijeen waren.

Havens en Ligplaatsen (H&L)

Cor Winde mag nog één keer de werkgroep representeren. Hij is de gaande man, sinds 1 oktober heeft Roel Bosch het stokje van hem overnemen. Cor presenteert een spreadsheet met maar liefst 13 havens waar de werkgroep dit jaar op de een of andere manier bemoeienis mee heeft gehad.

Sommige initiatieven lopen nog (Amsterdam, Geertruidenberg), andere zijn succesvol afgerond. Zo ligt er voor Harderwijk een prachtig plan – dat helaas voorlopig de ijskast in gaat wegen geldgebrek.

Cor wijst op de vaarkaart met passantenplaatsen van H&L. Als u een goede passantenplaats weet die niet op de kaart staat kunt u zelf de kaart bijwerken. Dat is het afgelopen seizoen wel erg weinig gebeurd …

De gaande man van H&L: Cor Winde (Klik op de foto om hem te sluiten)

Schouwcommissie

Hans Verël doet het woord namens de schouwcommissie. Heel goed nieuws is dat de schouwcommissie nu ook leden in Groningen, Friesland en Overijssel gevonden heeft, dus daar hoeven geen “westerlingen” meer op af, met alle vertraging van dien.

Eén van de vrijwilligers die het Register (voluit Nationaal Register Varende Monumenten of NRVM) beheert, Martin de Boer, is bezig het adressenbestand daar op orde te brengen. Dat levert een hoop achterstallige verlengingen op: de blauwe pas van Varend Monument is maar vijf jaar geldig. Dat betekent weer een flinke hoeveelheid werk voor de Schouwcommissie – reken er maar op dat het pas 2014 wordt voordat je schip aan de beurt is.

Het NRVM wordt beheerd door de de Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen (FONV), de koepel van behoudsorganisaties. Het NRVM zit in een proces van ombouw naar het NRVE (Erfgoed in plaats van Monumenten). Die ene letter is een belangrijk verschil, want het betekent een andere manier van kijken naar de schepen. Als daar ontwikkelingen in zijn brengt de schouwcommissie ons op de hoogte.

Historische Scheepsbouw

Bart Vermeer vraagt betere samenwerking (Klik op de foto om hem te sluiten)

Bart Vermeer brengt verslag uit namens deze werkgroep, die is voortgekomen uit de voormalige werkgroep Tuigerij en Documentatie. Deze werkgroep wil graag schepen bezoeken en documenteren, samen met de eigenaars. Tot nu toe is dat er maar mondjesmaat van gekomen, onder meer omdat dit onderzoek gedaan moet worden door mensen die er ook beroepsmatig mee bezig zijn. Zij willen er best tijd in steken, maar dan willen ze die wel vergoed hebben. Daarover is de werkgroep in overleg met het bestuur, maar Bart klaagt dat dat moeizaam verloopt.

Bart is ook niet gelukkig met de samenwerking met de schouwcommissie en de FONV. [Noot van de redactie: Bart doelt hier op het vernieuwingsproces van NRVM naar NRVE.] “Niemand praat met elkaar, iedereen zit het wiel uit te vinden.” Even later zegt hij, maar ik geloof zonder veel hoop: “Het moet toch mogelijk zijn dat wij vanmiddag [gezamenlijk] een compleet plan kunnen presenteren?”

FONV

Bestuurderen bijeen: vlnr Oluf van Oosterom, Govert van Wesel, Fred van Beelen en Peter Banda (Klik op de foto om hem te sluiten)

Daarop reageert Oluf van Oosterom, voorzitter van het FONV, maar ook lid van onze vereniging. Hij gaat niet in op de vernieuwing van NRVM naar NRVE maar benadrukt meer de rol van de FONV bij belangenbehartiging. Hij tekent een simpel organigram waaruit blijkt dat de FONV op zijn beurt weer in enkele commissies zit – ik bespaar u de afkortingen – die uiteindelijk praten met de overheden op alle niveaus.

Heel toepasselijk voor ons zijn de regels rond beroeps (vracht-) schepen. De overheid (zowel ons eigen rijk als de commissie die de Rijnvaart regelt) maakte tot nu toe nauwelijks onderscheid tussen beroeps- en grote pleziervaart, want men weet niet goed hoe dat in te vullen. Daar zijn nu ontwikkelingen in, want de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, de voormalige Scheepvaartinspectie) heeft voorstellen gedaan die voor ons misschien wel gunstig uitpakken.

Een van de nieuwe leden, Albert Keizer, vraagt hoe andere landen daar op zullen reageren. Oluf begrijpt wat hij bedoelt: Denemarken heeft een aantal Nederlandse charterschepen aan de ketting gelegd die wel aan de eisen van de Nederlandse scheepvaartinspectie voldoen, maar niet aan de Deense eisen. Ook de Duitse Wasserschutz geeft vaak een zeer nauwe uitleg aan de eisen. Oluf raadt aan om, als je in Duitsland bekeurd mocht worden om iets dat in Nederland gedoogd of toegestaan is, te vragen naar een heel nauwkeurig omschrijving op grond van welke regel je dan wel bekeurd wordt. Wat Denemarken betreft: het lijkt erop dat de samenwerking van de Bond van Beroeps charteraars (de BBZ) en het ministerie van verkeer en waterstaat enig vruchten afwerpt.

Er komt nog een vraag uit de zaal: per 1 januari 2018 moet je met een schip langer dan 20 meter een Certificaat van Onderzoek naar de veiligheidsaspecten (CvO) van je schip hebben. Moeten we onze schepen nu al laten keuren of moeten we juist afwachten? Daar komt niet echt een antwoord op, maar de consensus bij de mensen die het weten kunnen lijkt te zijn: niet te lang wachten met laten keuren.

Han Visser stelt voor dat wij ons sterk moeten maken om voor ons soort schepen een uitzonderingspositie te krijgen.

Joram Lehmann wijst erop dat één van de onderdelen van het CvO een casco-keur is. Dus laat je schip keuren voor het Certificaat als het toch op het droge staat, of zorg er in ieder geval voor dat je vlakrapport niet ouder is dan twee jaar. Daarna wordt het niet meer geaccepteerd. Rolf van der Mark heeft een andere ervaring: zijn keuringsinstantie houdt een veel kortere termijn dan twee jaar aan. Dus misschien is keuren voor het CvO als je schip (langer dan 20 meter!) tussen nu en 1 januari 2018 toch op de helling staat wel de beste optie.

Fred van Beelen merkt op dat een vlakkeuring [volgens de EU-richtlijn] helemaal niet nodig is. [Fred heeft inmiddels toegezegd hierop in de Bokkepoot of op de website terug te komen. JS]

Oluf neemt de regie terug en zegt toe dat hij de ILT (de voormalige Scheepvaartinspectie) vertellen dat ze hun eisen zullen moeten synchroniseren met de verschillende keuringsinstanties.

Fred van Beelen verwijst voor meer informatie maar het verslag van de workshops over het CvO.

Overleg in de pauze: vlnr Joram Lehmann, Hein Sommer en Bart Vermeer (Klik op de foto om hem te sluiten)

 

Noorderschippers

Simon J. de Waard en Frits Veldmeijer in de pauze (Klik op de foto om hem te sluiten)

Frits Veldmeijer brengt verslag uit namens de Noorderschippers. De Tjalkendag is in 2014 op 29 maart in Franeker. Op het programma staan in ieder geval een bezoek aan de werf Draaisma, een bezoek aan het Planetarium van Eise Eisinga en een lezing over de Marrekrite. Misschien komt het Kaatsmuseum daar nog bij, de enige sport met nòg ondoorgrondelijker regels dan cricket.

Verdere plannen van de Noorderschippers betreffen aandacht voor het schippersambacht en mee-organiseren van de Garnalencup: een buitengewoon laagdrempelige zeilwedstrijd op het Lauwersmeer.

Als ik toch bezig ben, vervolgt Frits, wij zijn bezig met een bundeling van de aandachtspunten voor de reüniecommissies, zodat niet ieder jaar het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

 

Regio Zuid

Johan Sloots brengt eerst verslag uit over het afgelopen jaar: de zomeractiviteit in ‘s‑Hertogenbosch, contact met het Schepencaroussel en een voordracht door de EFM. De zomeractiviteit was het 850-jarig bestaan van Geertruidenberg. Dat werd in de pinksterperiode gevierd, de Regio Zuid heeft de festiviteiten opgeluisterd met klassieke schepen.

Teleurstellend is het dat het Regionaal overleg recreatievaart Noord-Brabant is doodgebloed. Daar staat tegenover dat een bezoek van het Schepencaroussel heeft geleid tot rechtstreeks contact met de betreffende ambtenaren in Noord-Brabant.

In 2014 valt de Winteractiviteit op 22 maart, in Nijmegen. Programma volgt. De Zomeractiviteit valt op Tweede Pinksterdag: in het kader van de herdenking van het Turfschip van Breda een vaartocht van Etten-Leur naar Breda.

Johan Sloots: Regio Zuid (Klik op de foto om hem te sluiten)

 

PR en communicatie

Guido Ganzeman brengt verslag uit. Marieke Davidse heeft een lijvig communicatieplan opgesteld, met daarin de “regeltjes” voor eenduidige communicatie, zowel naar de leden als naar buiten. Het plan is inmiddels is het beschikbaar. Het staat hier op de website.

Net als andere werkgroepen doet PR en communicatie een dringende oproep voor versterking.

Redactie Bokkepoot

In de pauze: Trudy Boom, JanLock en Paul Bonnet (Klik op de foto om hem te sluiten)

Trudy Boom brengt verslag uit. De redactie bestaat uit zes man – of eigenlijk vrouw, want er zitten nu 4 vrouwen en 2 mannen in de redactie. Het beleid is ieder nummer weer zo evenwichtig mogelijk te maken, met een mengeling van wonen, restauratie, historisch onderzoek, techniek … noem maar op.

Het gaat goed met de hoeveelheid kopij: de redactie heeft op het ogenblik meer aanbod dan plaats in het blad. Maar aarzel niet iets in te sturen als je wat te melden hebt!

Twee nieuwe redactieleden stellen zich voor: Piet Balk en Ljalja van Halderen.

 

Onderhoud Terra Nova

Jan Lock spreekt namens deze werkgroep. De Terra Nova kon tot nu toe binnen de sluizen van het Merwedekanaal in Gorinchem liggen, maar dat loopt af. Dus zijn we op zoek naar een nieuwe ligplaats. De werkgroep onderhoud heeft dit jaar weer bergen werk verzet, en met een voor hem karakteristiek gevoel voor understatement stelt Jan dat het schip “begint er weer goed uit te zien”.

Inwoners van Zaandam bewonderen de Terra Nova (Klik op de foto om hem te sluiten)

 

Reünie Den Helder

Auke Boom licht het programma toe. Een kleine hinderpaal: de Wilhelminasluis in Zaandam is wegens renovatie gesloten op het moment dat wij naar Den Helder varen. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven: de staande-mastroute via Nauerna (maximaal 18 meter hoog, grootste lengte 23 meter), het Noord-Hollands Kanaal via Amsterdam en Purmerend (maximum hoogte 6,8 meter) en de Kleine Sluis in Zaandam, die 18 meter lang en 3 meter hoog is. Er is al een commissie die de aanbrengtocht over het Noord-Hollands Kanaal voorbereidt, met een stop in Wormerveer.

Er is ruim voldoende kaderuimte: in ieder geval 1400 meter en als het nodig is kan dat uitgebreid worden met nog eens 600 meter. Den Helder kan zonder meer 200 schepen herbergen.

Het programma ziet er op dit moment zo uit:

  • Donderdag 31 juli binnenvaren, maar dan zijn er nog geen activiteiten georganiseerd.
  • Vrijdag 1 augustus: nog steeds binnenvaren, maar die dag is ook al een excursie naar het Marinebedrijf georganiseerd.
  • Zaterdag wordt een doe-dag, ‘s-avonds feest – misschien wel met een èchte barbecue en daarna een bonte avond. Van de twee uur bonte avond hebben we al goed een uur ingevuld. Wie vult het andere uur in. Auke noemt als voorbeeld dat de Regio Zuid iets zou kunnen doen en de rest van de dag zit Monique Molhuizen van die regio zich te verkneukelen over wie ze dan wel allemaal op de hak zal nemen. Dat wordt wat!
  • Zondag de traditionele oecumenische kerkdienst, het Open Podium waar de deelnemers hun eigen bezinnigsactiviteiten kunnen organiseren. Daarna is er een zeildemonstratie op het Marsdiep en misschien een openluchtconcert.

Middagprogramma

Half één zijn we klaar voor de lunch. Dat gaat nog even mis: het lijkt alsof er te weinig broodjes zijn. Trudy haalt snel bij, maar als ze terugkomt zijn de missende broodjes gevonden. Het blijkt dat iemand (tsja, misschien wel uw verslaggever) de broodjes “verstopt” heeft. Nou ja, ik had ze open en bloot op het podium gezet, maar dáár keek natuurlijk niemand. Ik ben bang dat de familie Boom door deze onhandige actie nog wekenlang oud brood eet …

Na de lunch houdt Jelle Kootstra van de Provincie Noord-Holland een voordracht over de aanpak van de vernieuwing van de Wilhelminasluis in Zaandam. Dat heeft flink wat voeten in aarde, niet in het minst omdat de bedrijven langs de Zaan natuurlijk over water moeten kunnen blijven aan- en afvoeren.

Jelle Kootstra: sluis Zaandam gestremd tijdens de reünie (Klik op de foto om hem te sluiten)
Peter Schuit houdt Noord-Holland droog met een tablet-computer (Klik op de foto om hem te sluiten) Na afloop steken we met zijn allen over naar het gemaal naast de sluis. Dit is één van de twee gemalen die heel Noord-Holland droog houden. Peter Schuit vertelt dat het vaker nodig is water in te laten (hoofdzakelijk uit het IJsselmeer) dan het weg te pompen. Het hoogtepunt is het starten van één van de twee pompen. Daarvoor had hij niet van huis hoeven gaan: de pompen worden tegenwoordig door middel van een tablet-computer bediend.

 

Nog een kop soep en een borrel en iedereen gaat weer naar huis.