Op 8 maart jongstleden werd onze Algemene Ledenvergadering in de RAI gehouden. Trudy Boom heeft daar een verslagje over geschreven en George Snijder heeft er foto’s bij gemaakt. U vindt het verslag op het besloten gedeelte van de website.
Tijdens die vergadering merkte iemand op dat de sommetjes niet kloppen in de verslagen van de penningmeester die in de jaarstukken (Bokkepoot 213, februari 2014) staan. Dat leidde tot enig gegniffel, omdat noch de penningmeester, noch de kascommissie dat gezien had. Maar waarschijnlijk zit het lek ergens anders en is er iets misgegaan tijdens het zetten. Hoe dat ook mag zijn, de penningmeester biedt u hierbij de correcte cijfers aan. Ook hiervoor geldt dat u eerst even moet inloggen.