Werkgroep Reilen & Zeilen

foto Nicolien Schwippert

Deze net opgerichte LVBHB-werkgroep gaat proberen om bij vaarwegbeheerders en bedieningspersoneel meer aandacht te krijgen voor grote pleziervaartuigen, de categorie waarin veel van onze schepen vallen.

Binnenkort starten we een inventarisatie onder de leden naar situaties en locaties  die voor ‘onze schepen’ lastig of zelfs gevaarlijk zijn. Van de uitkomst van de inventarisatie hangt af welke activiteiten we gaan ontplooien.

Een van de structurele activiteiten zal waarschijnlijk worden het opbouwen en onderhouden van contact met beheerders en hun overlegorganen. We willen dan ook graag in contact komen met LVBHB-ers die al dergelijke contacten hebben.

In de Bokkepoot 243 van juni 2021 (pag. 24) wordt nog aanvullende informatie over de werkgroep gegeven.

Voorlopig zijn actief in de werkgroep Reilen en Zeilen:

  • Jacob Keizer (coördinator)
  • Stef Keizer
  • Nicolien Schwippert
  • Hendrik Bijnsdorp

Contact reilenenzeilen@lvbhb.nl

Of bel Jacob Keizer, 06 22 700 700.

Reilen en Zeilen

De naam van de werkgroep Reilen en Zeilen vindt zijn oorsprong in de oude uitdrukking zoals het reilt en zeilt waarmee bedoeld werd: zoals het schip zich nu eenmaal gedraagt.

In deze uitdrukking spreekt  zeilen voor zich, reilen is de vanwege het klankrijm verbasterde vorm van rijden, de heen en weer gaande beweging van een stilliggend of geankerd schip.

De werkgroep Reilen en Zeilen probeert bij de buitenwacht begrip te kweken voor de manier waarop een schip zich nu eenmaal gedraagt (zelfs bij voldoende stuurmanskunst!).

Turfrace 2012