Varend erfgoed behoort tot ons oudste erfgoed. Toch draagt het ook oplossingen aan voor actuele en urgente vraagstukken. Historische schepen, havens, vaarwegen en havenpanden kunnen cultuurhistorisch en ruimtelijk waardevol zijn, en tegelijkertijd de motor zijn van gebiedsontwikkeling. Iets voor uw gemeente?

Lees het hele artikel van Martine van Lier in DEAL! nr 3.

DEAL! is een uitgave van het programmabureau van de Erfgoed Deal, een samenwerking tussen verschillende overheden en maatschappelijke organisaties om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat.