Schermafbeelding 2015-06-10 om 19.39.49Het Historisch Bedrijfsvaartuig dient pittige zienswijze in
Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State waarin een woonboot in Amsterdam als bouwwerk en omgevingsvergunningsplichtig is aangemerkt heeft het kabinet het voornemen om de definitie van bouwwerken in de wetgeving te wijzigen. Door deze wijziging vallen drijvende objecten die langer dan drie maanden met een woon- of andere gebruiksfunctie ergens afgemeerd liggen onder het Bouwbesluit en de Omgevingswet.
Hoewel uit de toelichting overduidelijk blijkt dat deze wetgeving niet bedoeld is voor woonschepen die ‘als schip geboren zijn’ maar juist voor watervilla’s en niet-varende woonarken is de tekst van de concept wetgeving daarop niet aangepast en dreigt een rampscenario voor het Varend Erfgoed.
De knelpunten tussen varende woonschepen en het bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw zijn legio. De wijze waarop de meeste schepen in historische havens zijn afgemeerd is volgens het bouwbesluit niet zijn toegestaan. De woning, de stuurhut en andere ruimten van de schepen voldoen niet aan de vereiste hoogte- of andere maten van het bouwbesluit. Daarnaast moet een varend woonschip dat op een andere plaats aanlegt iedere keer weer de procedure in om een omgevingsvergunning aan te vragen.
De nieuwe wetgeving zal restauratie en verbouw naar woonschip van historische bedrijfsvaartuigen zoals oude vrachtschepen onmogelijk maken. Het past domweg niet en is levensbedreigend voor het Varend Erfgoed.
De door ons voorgestelde oplossing: geef Varende Historische Woonschepen die ‘als schip geboren zijn’ een vrijstelling van die nieuwe wetgeving.
Om het standpunt van de Varende woonschepen aan onze overheid duidelijk te maken zijn de krachten en gebundeld en is een vlijmscherpe en zeer degelijk onderbouwde zienswijze opgesteld die o.a. HIER is te downloaden (2 MB).
Deze zienswijze wordt ingediend namens de belangrijkste organisaties voor behoud van varend erfgoed, de beroeps-binnenvaart, mobiel erfgoed en museumhavens:
Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB), Binnenvaart Logistiek Nederland BLN – Koninklijke Schuttevaer, Algemeene Schippers Vereeniging (ASV), Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), Mobiel Erfgoed Centrum (MEC), Platform Waterrecreatie, Maritiem Museum Rotterdam, Stichting Erfgoedhavens Rotterdam, Museumwerf Vreeswijk Nieuwegein, Museumhaven Gouda, Stichting Museumhaven Willemsoord Den Helder, Stichting Museumhaven Leeuwarden en de Schepencarrousel.
Voor meer informatie: neem contact op met Roel Bosch.
Naast deze zienswijze zijn nog meer zienswijzen ingediend die alle ons standpunt ondersteunen. Zo zijn er zienswijzen van o.a. Simon de Waard, de LWO en BLN-Schuttevaer.
Rolf van der Mark
Voorzitter LVBHB