tn-sail2015De Terra Nova, het vlaggenschip van de LVBHB, zoekt ondersteuning voor de werkgroepen Onderhoud en Exploitatie. Draag je de Terra Nova een warm hart toe en wil je je steentje bijdragen aan het in stand houden van dit schip? Wellicht wil je dan helpen.

Voor de werkgroep Onderhoud zoeken we mensen die van alle markten thuis zijn, maar ook mensen die het leuk vinden om een project voor zijn of haar rekening te nemen.Dat zou kunnen zijn het opknappen van de Deutz die in het ruim staat, het verbeteren van de elektra, maar ook bijvoorbeeld het opknappen van de kopschroefruimte of het in goede staat houden van de luiken.
De condities zijn:
– werktijden in overleg, in de winter een tot twee dagen in de week
– reiskosten worden uiteraard vergoed
– voor eten en drinken tijdens het klussen wordt gezorgd inclusief een pilsje einde werk
–  werkgroepleden zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse sponsordag (kosten € 25,-)
Nadere informatie en aanmelden kan bij Jan Lock, 06 51 53 34 88 of mail.
De werkgroep Exploitatie zoekt een coördinator. De voornaamste taken van de coördinator zijn het onderhouden van de contacten met het bestuur en het aansturen van de diverse activiteiten waarbij de Terra Nova ingezet wordt voor bijvoorbeeld verenigingsmanifestaties en verhuur.
De werkgroep Exploitatie zoekt gastheren of gastvrouwen die bardiensten willen draaien tijdens de activiteiten van de Terra Nova of mee willen denken over de inzet en de service van het schip.
Wat zijn zo de plussen en minnen?
– opdraven op afroep, denk aan werkgroependag, erfgoedmanifestaties en verder feesten en partijen
– reiskosten, innerlijke mens en sponsordag: zie boven, zij het dat je inzet gevraagd kan worden op de sponsordag
– de coördinator krijgt niets extra en is regelmatig de sjaak
Meer informatie bij Mirjam Peil, 06 23 36 14 68 of mail.