De Terra Nova wordt dit jaar 90! Naar aanleiding van dit jubileum werd schipper Jan Lock geïnterviewd door het weekblad Schuttevaer. Wie daar een abonnement op heeft kan dat vinden in nummer 10 van 8 maart 2019, p. 23 of hier online lezen.

Over het schip

De leden van de LVBHB bezitten samen ruim 1500 schepen, maar de vereniging beschikt zelf ook over een schip: de Terra Nova. Dit 50 meter lange vrachtschip uit 1929 dient als moederschip bij veel activiteiten.

bar, bibliotheek en lezing/vergaderruim

Het ruim is omgetoverd tot een gemoedelijk verblijf met zitje, bar, bibliotheek en vergaderruimte. Het schip representeert de vereniging bij diverse kleine en grote Varend Erfgoedmanifestaties, zoals Sail Amsterdam,  Yzeilen en de jaarlijkse Erfgoedmanifestatie. Op de tochten naar en van deze evenementen kunt u in veel gevallen meevaren tegen logieskosten. Ook kan het schip gehuurd worden voor diverse activiteiten, zoals exposities, vergaderingen, lezingen, evenementen en vaartochten.

 

proefvaart in 1929

De Terra Nova is een “Luxe Motor”: een schip dat oorspronkelijk gebouwd is als motorschip, met een (voor die tijd) ruime en luxe roef (schippersverblijf). De Terra Nova heeft met een lengte van 50 meter en breedte van 6,60 meter bovendien de maten van een Kempenaar: afgestemd op de maten van de sluizen in de kanalen van Zuid-Nederland en de Kempen in België. Het schip is gebouwd bij Scheepsbouw- en reparatie werf ‘De Hoop’ voorheen Gebroeders Boot in Leiden.

 

de Deutz staat er nog in

In het bouwjaar 1929 heerste een diepe economische crisis in Nederland, maar de opdrachtgever was een vermogend man. Hij verlangde dat er de beste materialen werd gebruikt. Het plaatwerk is dikker dan gebruikelijk en klinknagels en spanten zitten ook dichter op elkaar dan bij andere schepen uit die tijd. Het schip stond, wegens zijn prachtige vormen en glimmend lakwerk, bekend als ‘Parel van de Rijn’. Ook op de motor was bepaald niet bezuinigd: de oorspronkelijk 240 pk Deutz was voor die tijd zeer ruim bemeten.

Tot 1997 heeft de Terra Nova dienst gedaan als vrachtschip. Daarna heeft schipper/eigenaar Jan Lock haar gerestaureerd en geregistreerd als varend monument. In 2004 heeft hij het schip geschonken aan de LVBHB. Het beheer en onderhoud is ondergebracht bij een aparte Stichting Terra Nova. Jan is nog steeds bestuurslid en schipper.

Binnen de LVBHB zijn er vrijwilligers-werkgroepen voor het onderhoud en exploitatie van het schip.

Veel meer over het schip en de historie vind je op de eigen website van de stichting:  www.terranova1929.nl

De Terra Nova in de Schepengalerij

Terra Nova op de Braassem in 2010. Foto E.H. Nieuwenhuis, license CC BY 3.0