Sinds 3 jaar ben ik coördinator van de werkgroep PR en Communicatie. In die periode zijn we als werkgroep vooral bezig geweest met opbouw: ontwikkelen huisstijl, ondersteuning van het bestuur in externe presentatie, opbouw van mediabeleid, etc.

Helaas heb ik om persoonlijke redenen moeten besluiten om mijn functie neer te leggen: het kost me veel energie en naast mijn baan, gezin, schip, bijdrage aan onze prachtige museumhaven Gouda en (andere) hobby’s dreigt het me teveel te worden. Ook denk ik dat we momenteel een prachtig team hebben staan en een structuur waarop we de komende jaren kunnen voortborduren zodat overdracht van de functie gemakkelijker is dan in de opbouwfase.

Hierbij daarom mijn oproep: wie wil deze coördinerende taak van mij overnemen? Ik ben van plan om per 1 januari terug te treden, dus nog voldoende tijd om iemand in te werken en ik verdwijn ook niet van de aardbodem dus je kunt altijd een beroep op me blijven doen.

Wat zou je in huis moeten hebben? Ik denk vooral organisatietalent en het vermogen om te plannen en delegeren. In de werkgroep zitten gemotiveerde mensen met kennis van onze wereld en competenties op onderdelen van PR en Communicatie. Wat zij nodig hebben is iemand die de lijnen kan uitzetten en bewaken. Dus: PR en Communicatieskills zijn van ondergeschikt belang, eigenlijk zelfs kennis van onze erfgoedwereld, die zijn wel geborgd. Het gaat vooral om een stukje projectmanagement en organisatie.

Ik hoop echt dat er iemand is die dit van mij wil overpakken. Als je de gelegenheid hebt om het goed bij te houden denk ik dat je met twee uurtjes per week een heel eind komt. Voor interesse of meer informatie: neem contact op met mij en/of Maurice Luimes die vanuit het bestuur nauw betrokken is bij het onderwerp. Dit kan allebei via communicatie@lvbhb.nl.