Altijd welkom in Sneek tijdens de Sneekweek van 3 t/m 12 augustus

Nu is er helderheid over ligplekken varend erfgoed in Sneek.
Varend erfgoed is welkom in Sneek, maar er zijn tijdens de Sneekweek beperkingen.
Naar aanleiding van het ‘sneekincident’ is voorzitter Rolf van der Mark, samen met de werkgroep Havens en Ligplaatsen, het gesprek aangegaan met vertegenwoordigers van Sneek en de havenmeester.
Tijdens de Sneekweek is het vooral op het water geweldig druk in Sneek. Om de hulpdiensten voldoende toegang te verlenen zijn speciale verordeningen van kracht. Voor onze leden is vooral van belang waar afgemeerd mag worden tijdens dit bijzondere evenement.
Hieronder vind je de officiële tekst van de gemeente Súdwest-Fryslân waartoe Sneek behoort.
Pampuskade
Tijdens de Sneekweek mogen alleen pleziervaartuigen met een maximale lengte van 15 meter afmeren aan de Pampuskade.
Rondvaartbedrijven en overige passagiersschepen ( o.a. bruine vloot) kleiner/groter dan genoemde afmeting kunnen geen gebruik maken van de Pampuskade voor een op/afstapplaats en overnachting.
 Een alternatief is eventueel af te meren in de Schuttevaerhaven. Maar vanwege de drukte in de Sneekweek biedt dit weinig kans op een garantie. Een andere mogelijkheid is om een ligplaats bij het starteiland in te nemen.  Via het pontje kan men naar de vaste wal, waar een lijndienst is geregeld om in  Sneek te komen. Ook op deze locatie kan geen garantie worden geboden voor grotere schepen.
Suzanna Markusse
voor de werkgroep Havens en Ligplaatsen