Het skûtsje de Rot (het eerste ijzeren en nog steeds in de vaart zijnde skûtsje) bestaat dit jaar 130 jaar en de Stichting Freonen fan de Rot (Vrienden van de Rot) geeft er een feestelijk tintje aan om dit feit te vieren d.m.v. het organiseren van een nautisch evenement.
Small Sail de Rottefalle wordt gehouden op 15-16-17 september 2017 in en rondom de haven van Rottevalle.
De haven is niet supergroot, maar er kunnen toch een redelijk aantal schepen liggen.
Namens de Stichting Freonen fan de Rot doen we een oproep om deel te nemen aan dit evenement.
Op vrijdag 15 september worden de schepen in de haven van Rottevalle verwacht. De havenmeester wijst de ligplaatsen aan. Voor elk schip is een klein welkomstpakket.
Op de zaterdag zijn er vanaf 10.30 uur vele activiteiten rondom de haven met o.a een Maritieme oude ambachten markt, veel muziek, wedstrijd klompjezeilen en het bezichtigen van de schepen in de haven. We hopen dat alle schepen open en toegankelijk zijn voor het publiek.
In de Dorpskerk is een expositie van nautisch gerelateerde schilderijen en foto’s en ’s avonds is er een Maritiem concert met verhaal  en een singaround in het MFC it Werflân m.m.v. Onstuimig Schuim, Nanne en Ankie en het  plaatselijke shantykoor de Piipegaeltsje Sjongers.
Zondagmorgen is er een schippersdienst in de DGkerk aan de haven met na afloop koffiedrinken en om 13.30 uur vertrekken de schepen in de vlotschouw via de Lits naar de Leijen. Met muzikale omlijsting van de koren en korpsen en indien mogelijk opstappers aan boord. Na het uitzwaaien van de vloot kunnen de opstappers  met een paardentram weer terug  naar de haven.
Opgeven voor deelname aan Small Sail de Rottefalle graag z.s.m. via de mail.
Algemene inlichtingen organisatie: Joke van der Zwaag Tel 06-55864180
Voor diepgang Lits en haven en vaarroute kunt u contact opnemen met Koop Hoekstra tel: 06-51946626