Herinneringen aan de werf, onderzoek naar de geschiedenis van de Westlandse schuit 1648–1967. Een nieuw juweeltje in onze webwinkel.

Vijf jaar lang heeft Aad van Zeijl onderzoek gedaan naar de oorsprong van de Westlandse schuiten.

Hij put daarbij uit eigen herinneringen, uit gesprekken met oud-scheepmakers (waaronder zijn vader) en uit de  gedigitaliseerde informatie van de Scheepsmetingsdienst. De landschappelijke en stedelijke ontwikkeling, alsook het gesloten karakter van vaarwegen in Delfland zijn bepalend voor de ontwikkeling van een geheel eigen beurt- en vrachtschuit. Hij komt tot verrassende inzichten over de stamvader van de Westlandse schuit. Rond 1800 gebruiken scheepmakers en schippers al de scheepstype-duiding westlander. Hij beschrijft nauwkeurig het onderscheid tussen westlander, Westlandse praam, Westlands praampje en bok.

Als kind van scheepmaker Maarten van Zeijl komen vanzelfsprekend ook de scheepmakers in Delfland in beeld. De vroege inrichting van een scheepswerf en de bouw van houten en ijzeren schuiten wordt nauwkeurig beschreven. De overgang van houten naar ijzeren schuiten blijkt heel geleidelijk te zijn geweest. Ook de sociaaleconomische   omstandigheden van schippers en arbeiders wordt niet vergeten in dit omvangrijke boek.

De opkomst van veilingen gekoppeld aan spoorwegen, de ontwikkeling van motorschuiten en tenslotte de teloorgang van de Westlandse schuiten door de ontsluiting van Delfland voor het wegvervoer, dit alles illustreert Aad van Zeijl met veel foto’s en herinneringen.

Net als bij eerdere LVBHB uitgaven is de vormgeving verzorgd door Ton Persoon, nazaat van ‘onze’ Klaas Persoon van de werkgroep Kleine Zeilvaart en ooit westlanderschipper.

22,5 x 22,5 cm; 132 pagina’s; prijs € 22,95. Klik hier om het te bestellen.

Een mooi vervolg en aanvulling op Westlanders blijven varen.