Register Varend Erfgoed Nederland

 

Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)

Het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) is een onafhankelijk register. Dit wil zeggen dat alle schepen, die aan de toelatingscriteria voldoen, in het register kunnen worden ingeschreven.

De eigenaar van het schip moet lid zijn van een bij de FVEN aangesloten behoudsorganisatie, waaronder de LVBHB, om zijn of haar schip in het register te kunnen laten inschrijven.

Zodra een schip is ingeschreven in het register is het Varend Erfgoed.

Schepen, die aan de algemene en specifieke voor het type voldoen en een referentiejaar kennen van 50 jaar of langer geleden, waarvan het uiterlijk en de relatie met het oorspronkelijke gebruik in voldoende mate is behouden, kunnen de toevoeging “Varend Monument®” krijgen.*
Een verzoek hiertoe kan zowel door de eigenaar als de behoudsorganisatie worden gedaan.

Daarvoor zijn er algemene criteria en per behoudsorganisatie specifieke criteria toegespitst op het scheepstype van die behoudsorganisatie.