De Stichting Historische Haven Naarden is na een lange voorbereiding, gereed met de realisatie van de historische museumhaven in de oude stadshaven van Naarden-Vesting.

Op 26 mei 2018 willen we de Historische Haven feestelijk openen vanaf 14:00 en daarbij een mooie collectie van historische schepen uitnodigen om voor deze gelegenheid naar deze prachtlocatie in Naarden te komen. Heeft u een dergelijk schip, dan verwelkomen we u graag bij de opening. Aanmelding en verdere informatie via een emailbericht naar info@havennaarden.nl.

Daarnaast kunnen museale schepen zich vanaf nu ook inschrijven voor een vaste ligplaats, door het downloaden en invullen van het aanmeldingsformulier via www.havennaarden.nl. De aangemelde schepen worden geselecteerd op basis van een scheepshistorisch-collectieplan en worden getoetst door een speciale schouwcommissie. Verdere criteria zijn te lezen op het aanmeldingsformulier.

De Stichting Historische Haven Naarden heeft als doel:

• herbestemmen van de oude stadshaven als historische museumhaven,

• ondersteuning van het voortbestaan van nationaal oude- en historisch waardevolle schepen

• bevorderen van de cultuurhistorische waarde van de vesting Naarden

Met vriendelijke groet, Marcel Booij, voorzitter

Stichting Historische Haven Naarden