CVO/CBB bijeenkomst op 28 februari in Vreeswijk

Grijp die kans: certificeer! 
De volhoudende ontkenners van certificering konden ook op 24 januari in Zutphen hun hart ophalen. De belangstelling was weer groot en er waren kritische opmerkingen genoeg. Maar ‘Als je het nu nog niet weet dat je nog minder dan een jaar hebt, dan moet je het zelf maar weten’ was eigenlijk de boodschap van zowel Robin Hoekstra als Aren Jumelet.
Wie certificeren?
Beiden gaven duidelijk aan waar het om draait: heb je een schip langer dan 20 meter of met een onderwater blokvolume van meer dan 100 m3 dan ben je aan de beurt. Geen certificaat na 30/12/2018 betekent niet varen!
Complimenten
Aren lichtte de wet en de uitvoering (inspectie) helder toe. Complimenten voor IL&T. Zij doen er alles aan om de regels zo te gebruiken dat alle uitstellers toch nog geholpen kunnen worden. Zo bestaat de kans dat schepen die voor 1 november 2018 zijn aangemeld toch nog gecertificeerd kunnen worden gebruikmakend van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Verlengen
Verder gaat IL&T iedereen waarschuwen als het certificaat afloopt zodat het op tijd verlengd kan worden. Met een verlopen certificaat mag niet gevaren worden, sterker nog, dan moet het schip opnieuw gecertificeerd worden en geldt klaarblijkelijk gevaar niet meer.
ES-TRIN
Tegen het einde van dit jaar is er weer nieuwe regelgeving, de ES-TRIN. Daarin worden ‘traditionele vaartuigen’ gedefinieerd. Dat biedt mogelijkheden na 30/12/2018, zeker voor toekomstig te restaureren varend erfgoed. Welke mogelijkheden is nog niet duidelijk. Om daar op te wachten is trouwens een gok voor bestaande schepen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Klaarblijkelijk gevaar
Robin legde met veel kennis van zaken de certificering uit en voelde zich als een vis in het water thuis in alle artikelen van de regelgeving. Daar konden de aanwezige regelkenners in de zaal moeilijk tegenop. Klaarblijkelijk gevaar is de leidraad. En dat is, gaven beide sprekers toe, natuurlijk aan interpretatie onderhevig. En dus is elk puntje goed voor veel discussie. Gelukkig werd het in de hand gehouden en ontaarde de bijeenkomst niet in (al te veel) gemopper en gezeur.
Regeldrukte
Duidelijk legde Robin ook de AIS regels uit voor zover dat mogelijk is. Dat die regels soms wat merkwaardig zijn is duidelijk. Het is niet alleen regeldruk, maar ook regeldrukte: BPR, RSR, Binnenvaarbesluit, ES-TRIN enz. enz. die niet allemaal ‘met’ maar soms ‘tegen’ elkaar werken.
Leer
Nog een punt van aandacht: de regels zijn dan wel Europees, varen met een Nederlands certificaat over de Eems naar Leer gaat niet lukken omdat daar strengere Duitse eisen gelden. Dat moet nog maar eens uitgezocht.
George Snijder
Wie het zelf wil meemaken: 28 februari treedt dit duo nogmaals op a/b Terra Nova, Dorpsstraat Vreeswijk (Nieuwegein) t/o Barbara kerk, 20.00 tot 23.00 uur. Toegang gratis en niet-leden van de LVBHB zijn ook uitgenodigd.
Snel aanmelden per mail bij de penningmeester.
Dit artikeltje is slechts een korte impressie van de bijeenkomst. Voor alle CvO/CBB info op deze website zie 
 
Robin Hoekstra is inspecteur van Bureau Scheepvaart Certificering (BSC)
Aren Jumelet werkt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T)
ES-TRIN: European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels (Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenvaartschepen)