Bokkepoot (vervolg)

Geacht lid van de LVBHB,
Met de bezorging van de Bokkepoot 229 is er iets goed mis gegaan, veel leden van boven de rivieren hebben niet onder de kerstboom van ons verenigingsblad mogen genieten.
Op het ogenblik hebben 310 leden aangegeven dat zij de Bokkepoot van december niet hebben ontvangen en tot op heden heeft Sandd ze nog niet gevonden. Dit is onbegrijpelijk, we willen niet langer wachten en daarom is in overleg met de drukker besloten dat er alsnog 400 Bokkepoten worden nagedrukt en verzonden.
Belangrijk:
– Heb je al kenbaar gemaakt dat je de Bokkepoot niet hebt ontvangen dan sta je al op de verzendlijst en hoef je geen verdere actie te ondernemen.
– Heb je de Bokkepoot niet ontvangen en nog niet gereageerd dan kan dit alsnog per omgaande. Geef het zo spoedig mogelijk aan mij door via de mail.
Volgende week worden de Bokkepoten nagezonden.
Ik heb ongeveer 350 e-mails mogen ontvangen en verwerken en het is mij helaas niet gelukt alle e-mails, veelal met de beste wensen voor 2018, te beantwoorden.
Bij dezen de beste wensen voor 2018 en een goed vaarjaar in goede gezondheid gewenst.
Met vriendelijke groet,
Jan Marijt
penningmeester