Bestuurlijkheden 27/06/2017

Het bestuur: v.l.n.r. Rolf van der Mark (voorzitter), Rob Slangen (notulist en secretariaat), Jan Marijt (penningmeester), Fred van Beelen (secretaris), Klaus Spithost (lid) en Nicolien Schwippert (lid). Het nieuwe lid Maurice Luimes ontbreekt nog op deze foto.

Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

Het CVO/CBB houdt de gemoederen bezig. Het bestuur is erg actief op dit gebied en dat is nodig ook. Dat er vanaf december 2018 alleen nog gevaren mag worden met het certificaat staat niet ter discussie. Het probleem is dat er na 2018 andere eisen worden gesteld aan dezelfde schepen, die nu onder de oude eisen vallen en dat vinden we onwenselijk en onredelijk. Onlangs heeft over de CBB/CVO problematiek een eerste overleg plaatsgevonden op het ministerie met vertegenwoordigers van OC&W en IL&T, de keuringsinstanties, beleidsambtenaren en vertegenwoordigers van de FVEN en de LVBHB. Het belangrijkste is dat onze schepen op tijd gecertificeerd moeten worden anders is het leed niet te overzien. Het overleg wordt voortgezet. Daarnaast wordt er stevig gebrainstormd over eventuele acties om druk op de ketel te houden. We gaan mogelijk de pers hiervoor inschakelen maar wachten nog even het goede moment af. Wat trouwens wel opvalt was dat onze zuiderburen nog helemaal geen aanstalten gemaakt hebben om iets voor deze dreigende catastrofe te ondernemen, het kan verkeren!

Het ongeluk met de mastbreuk van de Amicitia is uitgebreid in het nieuws geweest. Er is een rapport verschenen. Bart Vermeer heeft zich erin verdiept en merkt op dat onze vereniging niet vertegenwoordigd is bij het opstellen van eisen die mogelijk in de toekomst gaan gelden, ook wellicht voor onze schepen. Er wordt contact opgenomen om alsnog voor elkaar te krijgen dat wij uitgenodigd worden om deel te nemen aan het overleg.

De werkgroependag vindt dit jaar plaats in Amersfoort op zaterdag 25 november. Zoals bekend presenteren de verschillende werkgroepen zich op die dag en worden ook de nieuwe leden uitgenodigd. Het bestuur wil er een iets andere wending aan geven. De dag moet meer in het teken staan van een kennismaking van nieuwe leden met de vereniging (alleen al in augustus hebben zich 24 nieuwe leden aangemeld). Het totaal aantal leden bedraagt nu ruim 1800. We hebben een suggestie bedacht voor een nieuwe naam: Open dag voor nieuwe leden (eigenlijk heel simpel) waarbij de werkgroepen zich presenteren. Wie een ander idee heeft mag het zeggen, reacties naar het secretariaat.

De Terra Nova wordt dit jaar ingezet bij de Open Monumentendag in het weekeinde van 9 en 10 september. Het thema is dit jaar Boeren, burgers en buitenlui.

Ook is er vanuit de exploitatiegroep een initiatief om een boek uit te brengen over de Terra Nova met verhalen over de geschiedenis en wat dies meer zei. Het bestuur gaat ermee akkoord en hanteert daarvoor dezelfde voorwaarden als voor het boek Behouden Binnenkant van Trudy Boom.

Het project TAVE (Traditionele Ambachten Varend erfgoed) was goed vertegenwoordigd in Hasselt en er staat nog veel meer op stapel. Tijdens de EOC-Traditionele schepenbeurs in Den Helder op 11, 12 en 13 november zal Petra Spithost weer present zijn met workshops en demonstraties. Leiden wil ook graag volgend jaar ambachten laten zien maar TAVE moet in principe eind dit jaar afgerond worden; hier wordt nog verder over nagedacht.

De wintervergadering 2018 krijgt Zwolle als locatie, tegen die tijd meer info.

Het bestuur vergadert weer op dinsdag 26 september, Primula Amsterdam

Opmerkingen kunt u hier kwijt.

Rob Slangen, notulist van het bestuur

N.B. de goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden in te zien op deze website.