zienswijze-omgevingswetDe voorgestelde Omgevingswet heeft geen oog voor het varend erfgoed. Daarom hebben FVEN, LVBHB, BBZ en MEC de handen ineen geslagen en een Zienswijze over deze wet geschreven. Dit is een eerste fase in een poging invloed uit te oefenen op deze wet.
De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) , Vereniging voor beroepschartervaart (BBZ), het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC), de Commissie Wet- en Regelgeving van de FVEN en de Werkgroep Havens en Ligplaatsen van de LVBHB hebben een uitgebreide zienswijze geschreven op het wetsvoorstel voor de Omgevingswet.
Deze wet bundelt alle wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening dus ook bijvoorbeeld, kort door de bocht, alle regelgeving van uw ligplaats. En dat is merkwaardig als het varend erfgoed helemaal niet in de nieuwe wet voorkomt. Er wordt dus geen rekening gehouden met de specifieke kenmerken en behoeften van het varend erfgoed.

Vijf aanbevelingen

De zienswijze geeft vijf aanbevelingen:
1. Neem mobiel erfgoed, waaronder varend erfgoed, en maritieme ensembles op in de Omgevingswet;
2. Neem een verwijzing op naar de Erfgoedwet en de daarbij behorende moties over mobiel erfgoed;
3. Neem de mogelijkheid van uitzonderingen voor mobiel erfgoed op in de Omgevingswet;
4. Inventariseer de knelpunten voor mobiel erfgoed in de voorgenomen Omgevingswet;
Maak gebruik van de kennis van de behoudsorganisaties.
De hele zienswijze is hier te downloaden (650 kb).
Meer artikelen over wet- en regelgeving op deze website HIER.