Samen in A’dam: museumhaven en musea

De Museumhaven van Amsterdam heeft de Open Monumentendag 2017 aangegrepen om een hernieuwd samenwerkingsverband met het naastgelegen Scheepvaartmuseum te presenteren. Dit samenwerkingsverband waarvan het initiatief is uitgegaan van de nieuwe directeur van het scheepvaartmuseum Michael Huijser, beoogt te komen tot een versterkt ‘nautisch kwartier’ waar, naast beide maritieme erfgoedzorgers ook het Kromhoutmuseum dat zich 300 meter verderop bevindt deel van gaat uitmaken.

De drie verschillende partners zijn ervan overtuigd dat het belang en de instandhouding van het maritieme erfgoed beter gediend zal worden door een sterker samenwerkingsverband. De museumhaven vindt een versterking van de monumentale status van de schepen van groot belang. Het scheepvaartmuseum is er bij gebaat aan het publiek duidelijk te maken dat de collectie zich niet beperkt tot objecten uit de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie, wat door velen gedacht wordt. De bijdrage van het Kromhoutmuseum als belangrijke katalysator voor de motorisering van ons varend erfgoed zo’n 100 jaar geleden, is evident.

De proef, waarbij af en toe schepen uit de museumhaven naast het scheepvaartmuseum zullen gaan liggen, is goed bevallen en zal worden voortgezet. Daarnaast zijn de zogenoemde ‘paalborden’, waarop de historie van elk afzonderlijk schip in de museumhaven vermeld staat, vervangen door borden in de huisstijl van het scheepvaartmuseum.