Voorlichtingsbijeenkomst CBB/CvO in Leeuwarden

De kwartjes beginnen gelukkig te vallen, de tijd dringt en er is niet aan te ontkomen, na 30 december 2018 moeten alle pleziervaartuigen, dus oude bedrijfsvaartuigen en jachten langer dan 20 meter en schepen waarvan het product van lengte, breedte en diepgang meer dan 100 is aan bepaalde eisen voldoen: het CBB/CvO.

U dient er rekening mee te houden dat na de noodzakelijke aanpassingen van uw schip en de aanvraag van de keuring het zeker 3 à 4 maanden duurt tot het certificaat is verstrekt.

In vervolg op de folderactie ‘Blijven varen’ en eerder druk bezochte voorlichtingsbijeenkomsten organiseert de LVBHB nog een voorlichtingsbijeenkomst in Leeuwarden.

Op 29 november houdt Rob Klaassen van Akwadrant Scheepstechniek hier een presentatie over. 
Rob is keurder voor het CBB/CvO en gespecialiseerd in pleziervaartuigen, dus oude bedrijfsvaartuigen die niet meer beroepsmatig varen en moderne jachten.
 Aan bod komen onder andere de overgangsregeling ‘klaarblijkelijk gevaar’ en de situatie na 30 december 2018.

Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden op het schip de Stanfries aan de Willemskade in Leeuwarden (postcode 8911 AN) en begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Parkeergarage Zaailand, Zaailand 5, 8911 BL Leeuwarden.

De toegang is gratis en ook niet-leden van de LVBHB  zijn van harte uitgenodigd.

U kunt zich aanmelden met een mailtje aan de penningmeester.