Subsidie voor TAVE

Tijdens Sail Den Helder heeft de LVBHB door middel van een presentatie en een workshop  aan boord van de Terra Nova bekendheid gegeven aan het project TAVE (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed).

Een aantal genodigden lieten zich tijdens een heerlijke lunch informeren door Petra Spithost over het waarom en hoe van het project.

Dit project is geïnitieerd door de LVBHB met als doel de kennis rond oude scheepsambachten te behouden zodat wij onze historische schepen zo veel als mogelijk hun historische uiterlijk kunnen laten behouden. Immers, een geklonken schip is vele malen authentieker dan een gelast exemplaar.

Na de presentatie van Petra volgde een workshop apenklauwknopen, verzorgd door Jack Zuidema. Alle aanwezigen hebben zich (overigens met veel succes) gestort op deze knoopkunst. Een akelige wetenswaardigheid: het heet een apenklauw omdat vroeger aapjes werden gevangen door een kokosnoot uit te hollen en te vullen met gekookte rijst. Een hongerig aapje stak zijn handje in een klein gaatje, pakte de rijst en maakte daardoor een vuist zodat hij vast zat in de kokosnoot. Aan die kokosnoot zat een touw waarmee vervolgens het aapje werd binnen gehengeld.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. De uitgenodigde vertegenwoordigers van het Prins Bernard Cultuur Fonds vertelden meteen dat het PBCF heeft besloten om ook TAVE (project Traditionele Ambachten Varend Erfgoed) te ondersteunen en wel met een subsidie van € 10.000,-.

Dit is nu precies waarom we dergelijke bijeenkomsten organiseren: opbouw van een goede relatie met onze “stakeholders’.

TAVE wordt nu gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het PBCF en het Historisch Bedrijfsvaartuig.

Ingrid Koomen