Bestuurlijkheden 27/06/2017

Het bestuur: v.l.n.r. Rolf van der Mark (voorzitter), Rob Slangen (notulist), Jan Marijt (penningmeester), Fred van Beelen (secretaris), Klaus Spithost (lid) en Nicolien Schwippert (lid).

Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

Verleden jaar viel de jaarlijkse Werkgroependag samen met de Traditionele Schepenbeurs in Den Helder. Het bestuur vindt die combinatie minder geschikt, immers tijdens de werkgroependag waarbij alle werkgroepen acte de présence geven worden ook de nieuwe leden uitgenodigd. Een nieuwe naam voor de bijeenkomst en een meer centraal gelegen locatie zou meer passen bij het doel van de dag. Het bestuur en de werkgroep PR&Communicatie beraden zich hierover.

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering worden Maurice Luimes en Rob Slangen voorgesteld als nieuwe bestuursleden.

Het bestuur denkt na over een nieuwe vorm van de aanmoedigingsprijs. De discussie over hoe de prijs er in de toekomst uit moet komen te zien is nog niet afgerond. Daarom is besloten om de huidige vorm te handhaven. Er dient wel een nieuwe jury gevormd te worden.

De datum van de komende Erfgoedmanifestatie in Hasselt nadert snel en de voorbereiding is in volle gang. Er komen 200 schepen naar Hasselt, er kan niemand meer bij. De deelnemende schepen hebben inmiddels de laatste informatie ontvangen. Het belooft tijdens de Sail-In een indrukwekkende vertoning te worden. Er zijn nog weinig deelnemers voor het Open Podium op zondagochtend. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.

Leiden pakt in 2018 groots uit. De Erfgoedmanifestatie daar krijgt steeds meer een regionaal karakter. We kijken uit naar de presentatie van Leiden met de laatste info tijdens de komende Algemene Ledenvergadering in Hasselt.

Het EOC gaat weer adverteren! Zowel in de Bokkepoot als op de website. De Bulletalie biedt ook die mogelijkheid.

Er is subsidie toegezegd voor het project TAVE (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed) door het PBCF (Prins Bernhard Cultuur Fonds) ten bedrage van €10.000. Een geweldige opsteker voor het project waaraan de LVBHB ook bijdraagt. Het loont de moeite de site te bezoeken van dit geweldige initiatief.

Het bestuur heeft contact opgenomen met de commissie wet- en regelgeving in hoeverre met een gezamenlijke actie bereikt kan worden dat onze leden zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden bij het behalen van het CvO/CBB

Het bestuur vergadert weer op dinsdag 25 juni a.s. onderweg naar Hasselt.
Reacties of opmerkingen kunt u hier kwijt.

Rob Slangen

notulist van het bestuur

N.B. de goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden in te zien op deze website.