Bestuurlijkheden 26/09/2017

Het bestuur: v.l.n.r. Rolf van der Mark (voorzitter), Rob Slangen (notulist), Jan Marijt (penningmeester), Fred van Beelen (secretaris), Klaus Spithost (lid) en Nicolien Schwippert (lid). nog niet in beeld: Maurice Luimes (lid).

Het bestuur van de LVBHB vergadert op de laatste dinsdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

De Algemene Ledenvergadering 2018 (wintervergadering) vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 maart in Zwolle. Het programma en uitnodiging wordt als bijlage toegevoegd aan de komende Bokkepoot. Zoals bekend vindt dan ook de uitverkiezing van de Erfgoedmanifestatie 2020 plaats. Voor 2018 staat Leiden op het programma en voor 2019 Alkmaar. Wat Alkmaar betreft, daar moeten alle zeilen bijgezet worden om de Erfgoedmanifestatie tot een succes te maken. De organisatie staat nog niet op poten en is dringend op zoek naar ondersteuning. Graag met spoed een reactie naar onze coördinator Nicolien , met name voor leden uit Noord-Holland.

Het beleid ten aanzien van de certificering van onze schepen na 2018 vraagt veel tijd en aandacht van het bestuur. Het vraagt een goede afstemming met het FVEN als het gaat hoe naar buiten te treden. Er heeft een gesprek plaatsgevonden op het ministerie. De LVBHB stelt een 2 sporen beleid voor wat inhoudt dat hoofdstuk 24 (dat gaat over uitzonderingen/ontheffingen voor onze schepen) de aandacht heeft en de vraag wie de inhoud gaat bepalen (wie gaan er deel uitmaken van het college van deskundigen). In hoofdstuk 26 staan bepalingen die van toepassing zijn op de pleziervaart. Bij het ministerie is Aren Jumelet onze gesprekspartner. Hij is tevens lid van onze vereniging.

De voorbereidingen in Leiden vorderen gestaag. De Erfgoedmanifestatie krijgt steeds meer vorm. Onlangs heeft de gemeente Warmond zich gemeld om in aanloop van de manifestatie een Kaag evenement te organiseren. We proberen als vereniging het financieel voor elkaar te krijgen dat ook Project TAVE in Leiden acte de présence kan geven. In Hasselt was het een groot succes. Ook een gezamenlijke keuring van gas en blusmiddelen willen we laten plaatsvinden. De zwemvesten worden meegenomen in de keuring.

Er komt een klein formaat banner die gebruikt kan worden om naamsbekendheid te geven aan De grootste collectie Varend Erfgoed ter wereld. Bestellen kan via Nicolien.

George Snijder heeft het bestuur laten weten dat hij per 1 januari stopt als webredacteur. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe webredacteur. Rob Slangen is bereid gevonden zijn taak voorlopig over te nemen. Het bestuur spreekt haar dank en waardering uit voor het feit dat George deze taak 7 jaar op zich heeft genomen.

Het bestuur vergadert weer op dinsdag 31 oktober a.s. Locatie: Primula Amsterdam.

Rob Slangen
notulist van het bestuur

N.B. de goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden in te zien op deze website.