Bestuurlijkheden 22/02/2017

Het bestuur van de LVBHB vergadert maandelijks op de laatste woensdag van de maand. Hierbij de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen vergadering.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (wintervergadering) in Nijmegen op zaterdag 11 maart a.s. zullen Winschoten en Den Helder zich presenteren voor de Erfgoedmanifestatie (voorheen reünie geheten) in 2019. Er kunnen zich nog andere kandidaten melden. Het programma is zo goed als rond. Het nieuwe DOP (Driejarig Operationeel Plan) staat op de website evenals de uitnodiging en het programma.

Gaby Schouten heeft aangegeven zich niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode als bestuurslid. Hij hield zich vooral bezig met de PR & Communicatie binnen de vereniging. Het bestuur bedankt hem voor zijn inspanningen en zal op een ander moment afscheid nemen. Dat betekent dat en meerdere vacatures zijn binnen het bestuur en dat kandidaten zich kunnen melden bij de secretaris.

Het bestuur heeft €500 toegezegd voor het evenement Hout-Vaert 2018 als onderdeel van het Europese Culturele hoofdstad programma in 2018 te Leeuwarden met als doel het op een aansprekende wijze tonen van het maritieme erfgoed.

Het Project TAVE (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed) zal gecoördineerd worden door Petra Spithost en gaat van start. Hier vindt u meer informatie.

Tijdens de komende HISWA van 8 t/m12 maart zal de vereniging zich presenteren in de stand van de FVEN.

De Terra Nova zal aanwezig zijn tijdens Sail Den Helder van 22 t/m 25 juni a.s.

Afgelopen Nationaal Monumentencongres in Rotterdam is een pamflet verspreid met 10 suggesties voor de nieuwe rol van de erfgoedprofessional. Het bestuur ondersteunt dit initiatief en heeft George Snijder bereid gevonden hierin te participeren binnen de taakgroep die hiervoor wordt opgericht.

Er komt een actie voor de gebruikers van GTL onder ons. De firma Slurink uit Zwartsluis heeft toegezegd om in aanloop naar de Erfgoedmanifestatie in Hasselt op woensdag 26 juli GTL te leveren aan de leden voor de prijs van gewone diesel.

Het vlot niet bij de besprekingen van het OTNB aangaande het Rijnkruisend scheepvaartverkeer. De huidige gedoogsituatie is niet om te zetten in regelgeving omdat men situatie zo wil houden.

De komende bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 29 maart a.s. 

Voorafgaande aan deze bestuursvergadering is er een overleg gepland met de voltallige redactie van de Bokkepoot. Het overleg is bedoeld om het te hebben over het voorstel van het bestuur om te bezuinigen op de drukkosten en een goedkopere opmaak om de uitgave van de Bokkepoot rendabel te houden.

Reacties of opmerkingen naar de secretaris.

Rob Slangen

notulist van het bestuur

N.B. de goedgekeurde notulen van de vorige vergaderingen zijn voor leden in te zien op deze website.