De LVBHB Nieuwjaars receptie is zaterdag 20 januari 2018 aan boord van de Terra Nova.
Een goede gewoonte, alleen dit jaar niet in Dordrecht, maar aan de Dorpsstraat in Vreeswijk (3433 CP Nieuwegein) vlak bij de Museumwerf Vreeswijk.
U bent vanaf 13.30 uur welkom op de Terra Nova. Naast een gezellig samenzijn, spreekt Arie van Dijk over zijn passie, griendhout in de Biesbosch. Vanaf 15.30 uur heffen we ons glas en praten we bij met mede-verenigingsleden.

Programma

13.30 – 14.00 uur inloop
14.00 – 15.30 uur lezing Arie van Dijk
vanaf 15.30 uur nieuwjaarsborrel (verwacht einde 17.00 uur)

Aanmelden of vragen

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst, maar we verzoeken u wel u van tevoren op te geven. MAIL  of bel Mirjam Peil: 06 23 36 14 68.

Locatie

De Terra Nova ligt aan de Dorpsstraat in Vreeswijk. In de buurt zijn gratis parkeermogelijkheden. De Dorpsstraat is bereikbaar met het openbaar vervoer vanuit Utrecht CS met bus 77  (uitstaphalte Koninginnenlaan), bus 74 (uitstaphalte ’t Veerhuis) of sneltram 60 (uitstaphalte Nieuwegein Zuid). Bus 65 rijdt niet in het weekeinde.

Griendcultuur in de Biesbosch

In de negentiende en twintigste eeuw beleefde de griendcultuur haar grootste bloei. In het benedenrivierengebied, met zijn vele binnen- en buitendijkse grienden, vond op grote schaal griendteelt plaats.
Arie van Dijk belicht in zijn lezing de Biesbosch, met de nadruk op de fabricage van zinkstukken voor kust- en oeververdediging en oeverbeschoeiing en de Papendrechtse schippers die stortsteen vervoerden voor de zinkstukken.

We zien u graag op 20 januari.
Mede namens het bestuur en de werkgroep Terra Nova

Mirjam Peil