Verrassende hoekjes in de Amsterdamse wateren.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft opnieuw een motie over varend erfgoed aangenomen.
In 2016 nam de raad al een motie aan over het varend erfgoed. Daarin wordt de wethouder gevraagd aandacht te schenken aan het mobiel erfgoed van Amsterdam. De tekst motie vindt u HIER (PDF, 20 kB).
Dit jaar (juli 2017) kwam wethouder Kajsa Ollongren (tegenwoordig minister van Binnenlandse Zaken) met een voortgangsbrief (PDF, 832 kB). De gemeenteraad was niet onder de indruk en nam nogmaals een motie aan.
Daarin worden de volgende punten genoemd om het varend erfgoed te verleiden in Amsterdam te blijven of te bezoeken:
– de verleiding kan bestaan uit lagere kosten voor historische boten;
– in afwachting van historisch beleid kan er een onderscheid in tarifering ingevoerd worden zodat er naast een vervuilend tarief en een milieutarief ook een ‘historisch’ tarief voor pleziervaartboten is;
– een historisch tarief ook kan gelden voor de precariotarieven van historische (woon)boten;
– het doorvaarttarief voor historische boten via de Kostverlorenvaart kan komen te vervallen;
– onderzocht kan worden hoeveel (potentieel) historische boten er zijn die een speciale ligplaatsvergunning hebben en hoe deze behouden kunnen blijven voor Amsterdam.
Verder is er een concept Welstandsnota opgesteld die het welstandskader voor wonen op het water aangeeft. Vragen en antwoorden daarover staan HIER (PDF, 208 kB).
Ondanks dat het langzamer gaat dan we zouden willen, geeft de Amsterdamse gemeenteraad wel het voorbeeld hoe de zorg voor mobiel erfgoed serieus te nemen.

En zo was het eens in Amsterdam …