Per 1 september 2021 is Margriet Tiemstra (1954) benoemd tot de nieuwe voorzitter van het bestuur van de FVEN.

Zij volgt daarmee Huib Haccoû en Olav Loeber op, die sinds het aftreden (eind 2019) van Rolf van der Mark als interim-voorzitters hebben gefungeerd.

Eind 2020 is op een breed front een zoektocht naar een nieuwe voorzitter ingezet, waar drie heel goede kandidaten uit naar voren zijn gekomen. Naast Margriet Tiemstra, de uiteindelijke voorzitter, kwam men ook in contact met Hein Molenaar. Hein is nu benoemd als voorzitter van de Register Commissie.

Margriet Tiemstra is opgegroeid met watersport en heeft bestuursfuncties vervuld binnen de KNZ&RV en de Huizer Botters. Haar klassieke scherpe jacht heeft zij onlangs verruild voor een klassiek ogende motorkruiser.

In het bedrijfsleven vervult zij bestuurlijke, toezichthoudende en adviserende functies in de zorg- en financiële dienstverlening.

Hiermee heeft de FVEN niet alleen een zeer ervaren bestuurder gevonden, maar ook iemand die het varend erfgoed een heel warm hart toedraagt.

Voor verdere informatie:

Huib Haccoû, secretaris FVEN, secr@fven.nl