Waardering voor bestuur op Ledenvergadering 11 maart 2017

Havenmeesteres van Alkmaar prijst Alkmaar als locatie Erfgoedbijeenkomst 2019 aan gekleed als kaasmeisje. De assistent-havenmeester legt uit waar de ligplaatsen zijn.

Op 11 maart 2017 vond de Ledenvergadering plaats. Het was een goedbezochte bijeenkomst met in het ochtenddeel de vergadering en in de middag naar keuze een excursie van Rijkswaterstaat of een stadswandeling door Nijmegen.

Applaus voor het bestuur

Meerdere keren sprak de zaal haar waardering uit voor het bestuur en haar voorzitter, Rolf van der Mark, die unaniem herkozen werd. Applaus voor hem en voor het bestuur na het verlenen van decharge voor 2016. Het jaarverslag en de financiële verantwoording zijn geaccordeerd.

Collectieve voordelen

Voor de leden is een aantal zaken geregeld:

  • In het kader van collectieve inkoop van AIS-apparatuur is een contract afgesloten met de firma Jos Boonen. Er hebben al 84 schepen gebruik gemaakt van het aanbod dat nog steeds open staat, ook voor niet-leden.
  • Op 26 juli geldt een aanbieding om in Zwartsluis GTL te tanken tegen de prijs van diesel.
  • Het bestuur probeert te regelen dat tijdens Hassailt een collectieve keuring en aanschaf van brandblussers kan plaatsvinden. Op verzoek van de leden onderzoekt het bestuur of dit ook geregeld kan worden voor reddingsvesten en gasinstallaties.
  • Fred zet zich in voor de collectieve inkoop van zonnepanelen in de vorm van dekluiken. Hij verwacht hier binnen 2 weken een reactie over te krijgen van de leverancier.

Banner

In het kader van de banneractie zijn er nu 500 gemaakt. De actie staat nog steeds open, daarna zal er in het BHS een mogelijkheid blijven om er zelf één te genereren en te bestellen. Ook is het mogelijk een banner in de Engelse taal te bestellen.

Contributie

Het jaar 2016 is afgesloten met een klein tekort. Op aanbeveling van de kascommissie heeft het bestuur besloten een eigen vermogen aan te houden van 50.000,00 euro. Het voorstel van het bestuur om de contributie in vijf jaarlijkse stappen te verhogen met 2 euro om uiteindelijk op een contributie van 52 euro uit te komen is aangenomen. Per jaar wordt bezien of de verhoging noodzakelijk is.

Lobby

De vereniging heeft veel lobbywerk verricht om de belangen van de leden te behartigen. Te noemen zijn: de CVO-certificatie met mogelijke uitzonderingen voor traditionele vaartuigen, strengere eisen voor nieuwe motoren per 2020, hercertificeringseisen voor AIS-apparatuur en de hypotheekverstrekking door banken.

Alkmaar organiseert Varend Erfgoedmanifestatie 2019.

Winschoten/Oldambt, Den Helder en Alkmaar presenteren hun stad en hun aanbod voor de organisatie van de varend erfgoedmanifestatie 2019. Na de pauze werd gestemd op de kandidaten. Alkmaar komt als winnaar uit de bus.

Werkgroep Stuurvrouwen

Suzanna Markusse heeft de werkgroep Stuurvrouwen opgericht. Het doel van deze werkgroep om de vrouwen van schippers te leren varen (met name manoeuvres) en inzicht te geven in de techniek. Vanuit de zaal wordt gesuggereerd om ook het vaarbewijs en het marifooncertificaat mee te nemen. Het wordt een los/vaste werkgroep, men kan aansluiten als dat uitkomt. Vrouwen kunnen zich vanaf maandag 13 maart opgeven via stuurvrouwen@lvbhb.nl. Mannen kunnen zich aanmelden als zij een educatieve rol willen spelen.

Lid van Verdienste

Janneke Bos wordt vanwege haar grote inzet op het gebied van wet- en regelgeving tot Lid van Verdienste benoemd.

Inge Koomen
werkgroep Communicatie en PR