Impressie Ledenvergadering: reünie 2019 in Alkmaar

Leon, Paul en Suzanna praten bij onder de koffie: ook dat is onderdeel van de Ledenvergadering.

De ledenvergadering 2016 op 11 maart in de Vereeniging in Nijmegen verliep tamelijk tam. Enige opwinding was er over de voorgestelde contributieverhoging omdat het bestuur onvoldoende duidelijk kon maken waarom de vereniging in financieel zwaar weer zou zijn. De algemene reserve is hoger dan wat het bestuur nodig acht (maximaal € 50.000), er zijn veel gelden gereserveerd voor projecten, waarvan nog maar afgewacht moet worden of ze gerealiseerd gaan worden, en bezuinigingen zoals op de Bokkepoot zijn al opgestart. Toch stemde de meerderheid van de 83 stemgerechtigde aanwezigen in met een contributieverhoging van € 10,- in stappen van 2,- per jaar voor de komende 5 jaar.

Gelukkig was er nog wel geld voor hapjes bij de borrel; de catering was prima.

Neemt niet weg dat het bestuur zich het afgelopen jaar vol overgave ingezet heeft voor regelgeving (AIS, hoofdstuk 24 van de binnenvaarwet, CvO/CBB), gezamenlijke inkoop (AIS, keuring blusmiddelen, zonnepanelen in de vorm van luiken, GTL), hypotheek en de zichtbaarheid van het varend erfgoed. Dat mag ook wel eens gezegd.

Dat er wensen blijven en projecten uit het DOP (Driejarig Operationeel Plan) vertraagd zijn is duidelijk. De oproep voor versterking van het bestuur (momenteel nog maar 5 leden) bleef (bij de aanwezigen in elk geval) zonder gevolg. Hulp is nodig! MAIL!

Het is stil achter de bestuurstafel. Mede-bestuurders zijn welkom.

Drie steden, Alkmaar, Winschoten en Den Helder, presenteerden zich als erfgoedevenementenstad 2019 en na stemming was de uitslag Den Helder 16 stemmen, Winschoten 31 en Alkmaar 36. De als kaasmeisje verklede havenmeesteres uit Alkmaar was enigszins beduusd over de uitverkiezing van Alkmaar. Misschien wordt er toch wat gezamenlijk geregeld met Den Helder om de kop van Noord-Holland te promoten, we wachten het af, eerst nog Hasselt dit jaar (waarvan een vertegenwoordiger vertelde dat Hasselt er klaar voor is) en Leiden in 2018.

Onduidelijkheid was er nog over het al dan niet verplicht gebruik van AIS en ECDIS voor de tocht naar Leer.

Janneke Bos werd tot lid van verdienste benoemd voor haar langjarige inzet voor wet- en regelgeving, een terechte keus.

Uitleg van Rijkswaterstaat over het eiland van Lent, een project voor Ruimte voor de Rivier.

Na een uitstekende lunch splitste de aanwezigen zich in stadswandelaars en RWS bezoekers met uitleg over het eiland van Lent om na een gezellige afsluitende borrel weer huiswaarts te reizen, bijgepraat en oude kennissen weer begroet.

Opruimen doe je samen: secretaris Fred van Beelen en voorzitter Rolf van der Mark halen het spandoek van de Grootste Collectie Varend Erfgoed binnen.