De Terra Nova lag in het Havenmuseum tijdens de Ledenvergadering.

De Terra Nova lag in het Havenmuseum tijdens de Ledenvergadering: erfgoed tegen de moderne skyline van Rotterdam.


De ledenvergadering in Rotterdam was dit jaar uiterst druk bezocht door 185 deelnemers. Het balkon van de Verolme zaal van het Maritiem Museum Rotterdam zat zelfs vol en achterin stonden bezoekers. Door een 15 onaangemelde bezoekers visten de laatsten in de lunchrij achter het net en moesten zij het middagprogramma met knorrende maag volgen. De vergadering werd strak geleid en naast de verplichte nummers was er ook een uitgebreide presentatie van Leiden als reünielocatie 2018 en de reünie Vreeswijk vol vaart 2016. Andre Kortekaas werd benoemd tot Lid van Verdienste en Auk Boom kon eindelijk met een gerust hart het penningmeesterschap overdragen aan Jan Marijt.
Bij de onderstaande foto’s een korte impressie. Het was mooi weer en altijd gezellig om de oude bekenden weer te zien.
Klik op de foto voor een grotere versie.
Het Havenmuseum in Rotterdam (onderdeel van het Maritiem Museum Rotterdam) vormde een passend decor voor de LVBHB Ledenvergadering 2016.

Het Havenmuseum in Rotterdam (onderdeel van het Maritiem Museum Rotterdam) vormde een passend decor voor de LVBHB Ledenvergadering 2016.


PR en Communicatie is het speerpunt voor het bestuur dit jaar. Deze banner vormt daar onderdeel van en Inge Koomen gaat dat schip jagen.

PR en Communicatie is het speerpunt voor het bestuur dit jaar. Deze banner vormt daar onderdeel van en Inge Koomen gaat dat schip jagen.


Eindelijk kon Auk Boom met een gerust hart niet alleen het penningmeesterschap neerleggen maar zich helemaal terugtrekken uit het bestuur, met een eigen mok als beloning.

Eindelijk kon Auk Boom met een gerust hart niet alleen het penningmeesterschap neerleggen maar zich helemaal terugtrekken uit het bestuur, met (onder andere) een eigen mok als beloning.


André Kortekaas is tot Lid van Verdienste benoemd. Helaas kon hij niet persoonlijk aanwezig zijn, maar de techniek staat voor niets dus via mobiele verbindingen was hij toch virtueel aanwezig.

André Kortekaas is tot Lid van Verdienste benoemd. Helaas kon hij niet persoonlijk aanwezig zijn, maar de techniek staat voor niets dus via mobiele verbindingen was hij toch virtueel aanwezig.


De nieuwe penningmeester Jan Marijt in gesprek met Nicolien Schwippert ongetwijfeld over de kosten van banners waarover veel vragen waren.

De nieuwe penningmeester Jan Marijt in gesprek met Nicolien Schwippert, ongetwijfeld over de  banners, waarover veel vragen waren.


En ook Henk Morel was er weer, deze keer met een pop-up versie van de verenigingsstand.

En ook Henk Morel was er weer, deze keer met een pop-up versie van de Verenigingsstand.