De Vereniging Westlander Schippers Collectief organiseert het Onderling Kampioenschap Westlander Hardzeilerij OKWH

Na een turbulente oprichtingsvergadering met twaalf schippers/eigenaren van zeilende westlanders in november 2010 in ‘De Woelige Baren’ nabij de sluis van Leidschendam was het Westlander Schippers Collectief een feit.Enkele van de doelstellingen:

 • Gezelligheid en eendracht staan voorop.
 • Een collectief van schippers: voor en door schippers; schippers bepalen.
 • Een jaarlijks kampioenschap over twee wedstrijdweekenden.
 • Wedstrijdzeilen zoals wedstrijdzeilen bedoeld is, waardoor het zeilniveau zal stijgen.
 • Zeilende start met wedstrijdbanen zoals driehoek, Olympisch, banen met gate, etc.
 • Onder BPR met enkele aanvullingen zoals voor het ronden van boeien.
 • Verschillende wedstrijdlocaties om het reizende karakter van de schepen in vroeger tijden te benadrukken en om het kampioenschap afwisselend te houden.
 • Voldoende aanlegplaatsen voor volgschepen.
 • Voldoende ruimte voor de aanhang en kinderen.
 • Stimuleren van restauratie en behoud van de schepen die tot de doelgroep behoren.
 • Aansluiting bij of op z’n minst gelieerd zijn aan de LVBHB.

tn_westlanderraceNa de oprichtingsvergadering is een commissie aan het werk gegaan om de juiste locaties te vinden bij de reeds vastgestelde wedstrijddata. Er is veel werk verzet en dat resulteerde in twee succesvolle en gezellige wedstrijdweekenden. De commissie ging later over in het verenigingsbestuur.

In de aanloop naar het eerste wedstrijdweekend is de vereniging opgericht vanwege de juridische aspecten. Een vereniging beantwoordt ook aan het gewenste transparante en democratische karakter. We hebben tenslotte niets te verbergen en we zijn (als collectief van alle schippers) democratisch. De schippers willen en zullen in deze wedstrijdserie zelf het laatste woord hebben.

Het eerste bestuur van de vereniging bestaat uit: Ed van der Scheer (voorzitter), Edwin Bom (secretaris), André Kortekaas (penningmeester), Alex Taal (bestuurslid), Mark van Uffelen (bestuurslid), Ton Vijverberg (bestuurslid/wedstrijdleider) en in een later stadium Mieke Harteveld (aspirant bestuurslid).

4 en 5 juni 2011 waren we te gast bij Watersportvereniging Braassemermeer. In een schitterende ambiance deden maar liefst zeventien wedstrijdschepen mee en mochten we zo’n twintig (!) volgschepen ontvangen. De Watersportvereniging zorgde voor de wedstrijdbanen, boeien, rubbers en startschip. Met onze eigen wedstrijdcommissie werden de banen bepaald en het hele programma professioneel afgewerkt. Ook het eten was goed, net zoals de sfeer.

3 en 4 september 2011 was een wedstrijdweekend in een totaal andere omgeving. Voor de meeste schippers nieuw vaarwater: het Vlietland nabij Leidschendam. Voor de Westlandse en Haagse schippers, het gros, een bijna thuiswedstrijd. Midden in een recreatiegebied de tenten opgezet. Stroom van een aggregaat en een dixie in het bos. Prima maaltijd van de chinees en een spontaan kampvuur en dweilorkest. De enige die het af liet weten was de wind. Tja, er zijn dingen die je niet in de hand hebt. De stemming was er niet minder om. Opvallend was de inzet van vele schippers en bemanningsleden. Materialen werden aangevoerd met diverse schepen. Tenten werden door alle aanwezigen razendsnel opgezet. Eén bemanning regelde de catering, een andere de dixie en de volgende maakte de prijzen. Kortom: eendracht maakt macht.

De ledenvergadering was in oktober. De aanwezigen namen het seizoen door, stelden toekomstige data vast evenals de klasse-indeling en stelden verbeterpunten voor het komende seizoen voor.
Enkele voorstellen zijn:

 • Het septemberweekend niet meer samen laten vallen met de groente- en fruitrace Poeldijk.
 • Op het Vlietland een locatie zoeken met wat meer walruimte voor aanhang/kinderen.
 • WV Braassemermeer zal worden gevraagd de kleine kroeg beneden aan de trap ‘s avonds open te stellen. Dit is iets intiemer.
 • In maart 2012 een kort vervolg van de jaarvergadering om o.a. de cijfers goed te keuren gevolgd door een lezing van Tom Krom die zal trachten ons allen een stap verder te brengen in het (wedstrijd)zeilen met platbodems. Aan instructie blijkt behoefte. We geven hier gehoor aan.

Het organiseren van beide weekenden kost geld. Zonder de sponsors van het eerste uur die vooraf vertrouwen in het initiatief hadden zou het een stuk lastiger geweest zijn om een dergelijk evenement uit de grond te stampen. Alle sponsors bedankt!

Leuk was het om te zien dat diverse mensen uit alle lagen van de LVBHB (Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig) bijzonder enthousiast waren. Verenigingsblad de Bokkepoot besteedde veel aandacht aan het OKWH. De net afgetreden oud-voorzitter, evenals de nieuwe voorzitter en diverse bestuursleden bezochten de wedstrijden. Speciaal willen we noemen het lid van verdienste van de LVBHB en nestor van het westlander zeilen Klaas Persoon. Direct enthousiast, maakte hij samen met zoon Ton de prijzen voor het eerste wedstrijdweekend en hij stelde ook de wisselprijzen beschikbaar. De laatstgenoemde prijzen gaan de toekomstige geschiedenis in als de ‘Klaas Persoon wisselprijs’. De eerste uitreiking van de jaarprijs vond plaats in november 2011 in café de Westlander in de Lier.

Conclusie tot nu toe: het OKWH is succesvol uit de testfase gegroeid dankzij, door en voor de schippers van het Westlander Schippers Collectief.