Vergadering2015De jaarstukken voor de Algemene Ledenvergadering in Vreeswijk zijn digitaal beschikbaar voor leden.
Log in (aan de rechterzijde op Home) en klik hier.