Beste mensen,
het is eindelijk gelukt om weer een nieuw nummer van Info20m te maken. Nummer 90 is dit keer niet door mij gemaakt maar door een team vrijwilligers te weten Hendrik Bijnsdorp, Emmy von Faber, George Snijder en Martin de Boer. Zonder hen was dit nummer voorlopig nog niet mogelijk geweest. Mijn oprecht hartelijk dank hiervoor!!!
Om ook in de toekomst er voor te zorgen dat Info20m gemaakt kan blijven worden ben ik op zoek naar een vrijwilliger die als redacteur met mij samenwerkt. Weet je veel over grote pleziervaart en de bijbehorende problematiek en vind je het leuk enkele keren per jaar een paar dagen te besteden aan het maken van teksten en te layouten, dan zou ik het zeer op prijs stellen als je me dat laat weten!
Het nieuwste nummer, nummer 90 (0,5 Mb) is te downloaden via https://bosq.home.xs4all.nl/index.htm.
De inhoud van dit nummer:
* Overgang VAMEX naar CBR met een jaar uitgesteld
* Afbakening Examen CWO groot motorschip
* Internationaal gebruik vaarbewijzen
* Verandering binnen het CWO bestuur
* Logo CWO gewijzigd
* Gratis minicursus Waddenschipper
* CvO voorlichting op 28 februari in Vreeswijk
* ES-TRIN en overgangsbepalingen
* Certificering van bestaande pleziervaartuigen clausule geen klaarblijkelijk gevaar
* Last minute certificatie CBB/CvO pleziervaartuigen
* EOC-infoblad Certificering pleziervaartuigen groter dan 20 m
* Geluidsemissie  grote pleziervaartuigen
* Dieselmotoren grote pleziervaartuigen
* Emissie-eisen pleziervaartuigen wijzigingen in het ES-TRIN
* Discussie AIS wel of niet verplicht voor schepen onder de 20 meter?
* Uitwerking online enquête AIS apparaten en elektronische kaarten
* Nieuw bestuur FVEN
* FVEN overlegt met ministerie over Certificatie CBB/CvO-R
* Platform Erfgoedhavens Nederland
* Vaarweginformatie.nl: nu ook verbeterde vaarkaarten
* Platform Veiligheid Chartervaart
* Nieuwe versie gratis app KNRM Helpt
* Schepencarrousel weer meer deelnemers en ligplaatsen
* Evenementen overzicht Varend Erfgoed online
* Oude Bokkepoten online voor niet leden
* LVBHB nu ook lid van Maritiem Portal
* Vereniging Botterbehoud bestaat dit jaar 50 jaar
* Waterstof en zonne-energie voor Varend Erfgoed
* Maritiem archeoloog Martijn Manders promoveert op beheer onderwatererfgoed in de Waddenzee
Veel lees plezier!
Met vriendelijke groeten,
Janneke Bos