Het nieuwe nummer, nummer 88, van Info20M is net verschenen, boordevol nieuws en nieuwtjes voor schepen langer dan 20 meter.
Hier is het te downloaden (1,2 Mb) en het is ook op de site van de familie Bos te vinden.

Door regelafbrekingen werken veel links niet in de pdf!

Bijvoorbeeld op pagina 5

  • in de link naar Afbakening examen CWO Groot Motorschip gewijzigd. De juiste link HIER.
  • in de link naar Wijziging Afbakening exameneisen CWO Groot Motorschip. Dit is de juiste.
  • in de link naar de Struikelblokken in het examen voor het Klein Vaarbewijs. De juiste link is DEZE.

En zo zijn er nog meer. Het probleem in de links is als volgt te verhelpen:

  1. kopieer (copy) de gehele link (alle blauwe tekst) uit de pdf
  2. plak (paste) de link in de adresbalk van uw browser
  3. verwijder de aanwezige spatie (s) als gevolg van de regelafbreking(en)
  4. verwijder de punt (.) aan het eind van het adres
  5. druk op ENTER en hupsakee, het juiste adres wordt gevonden

(Als u de link zorgvuldig overtikt werkt het natuurlijk ook)
Succes
De volgende onderwerpen staan in no. 88:
* Keuze wel of niet een certificaat aanvragen is de verantwoordelijkheid van de eigenaar
* Aantallen examens en vaarbewijzen Vamex 2016
* Nieuwe afbakening examen Klein Vaarbewijs
* Afbakening examen CWO Groot Motorschip gewijzigd
* Wijziging Afbakening exameneisen CWO Groot Motorschip
* Nieuwe VAMEX examenlocatie Dordrecht open
* Struikelblokken voor het Klein Vaarbewijs
* VAMEX scoort een ruime 8 op klanttevredenheid
* Vamex kan even vooruit
* Resultaten Nationale Vaarbewijs enquête Vaarwijzer bekend
* Cursus varen als vroeger
* Herziening van de pleziervaartwetgeving in België
* Herziening van de wetgeving pleziervaart
* Inland ECDIS in Binnenvaartregeling opgenomen
* Wet verduidelijking voorschriften woonboten
* Wetgeving woonboten naar Tweede Kamer
* Wetgeving woonboten naar Tweede Kamer uitgebreid
* Vragen Eerste Kamer over ontwerpbesluiten Omgevingswet beantwoord
* Alleen keuringen door dezelfde instantie worden erkend!
* BSC erkend als keuringsinstantie voor de binnenvaart
* LVBHB start campagne voor certificering
* CvO-actie help mee folders te verspreiden!
* Positieve reacties folderactie CvO
* Stilleggen van schepen
* Vaarverbod dreigt voor varende woonschepen
* CvO hercertificering en meer
* Door ILT erkende organisaties voor keuringen
* ILT aanvraagformulieren voor binnenschepen
* Software om te bepalen wanneer een drukvat gekeurd moet worden
* Wat is klaarblijkelijk gevaar?
* Certificaatplicht ook voor zeegaande pleziervaartuigen
* Zeegaande pleziervaartuigen
* Documenten voor pleziervaart op zee
* 1023 volledig ingevulde AIS enquêtes
* Deelnemers AIS-enquête bedankt
* Probleem verlenging inbouwverklaring AIS bij Ministerie aangekaart
* AIS aanbieding
* Lijst van Inland AIS-apparatuur erkende bedrijven
* Waterkaarten digitaal of papier?
* AIS en ECDIS verplicht in Duitsland
* Gaat u naar Duitsland?
* De 100ste Scheepspost!
* Subsidie toegekend aan TAVE
* Projectleider traditionele ambachten varend erfgoed aan de slag
* Maritiem Portal gelanceerd
* Mobiel erfgoed in Erfgoedbalans 2017
* Nederland waterland
* Toekomstbestendig erfgoedbeleid: Erfgoed telt
* Handreiking cultuurhistorie en waterveiligheid gepubliceerd
* Publicatie Archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren
* Bescherming scheepswrakken en kansen voor biobouwers in de Waddenzee
* Jaarplan nautische handhaving RWS 2017
* Resultaten enquête effecten handhaving
* BAS berichten ook voor de recreatievaart? Jazeker!
* Hulp op het water, berging en bergingskosten…Hoe zit dat?
* Bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatietoervaart ondertekend door gedeputeerden en minister van I&M
* Antifouling
* Social media op het water?
* Antwoord op BTW-vragen watersportverenigingen
* Nadere uitleg Btw-vrijstelling watersportorganisaties
* Europees hoofdstuk voor historische schepen komt waarschijnlijk eind 2018