info_20m-84Een nieuwe Info20M, het digitale nieuwblad voor de grote pleziervaart is weer verschenen. Nummer 84 heeft de volgende onderwerpen:
* Beëindiging lidmaatschap Scouting Nederland
* Oude papieren Klein Vaarbewijs per 1 januari 2016 niet meer geldig
* Papieren vaarbewijs per 1 januari 2016 niet meer geldig
* Afbakeningen en Nieuws onderwerpen Klein Vaarbewijs aangepast
* Toetsmatrijs, Struikelblokken en Nieuws over onderwerpen aangepast
* VAMEX overgeheveld naar CBR?
* CWO Zeezeilen wordt CWO Jachtzeilen tidal
* Theoretische Kust Navigatie nieuws
* Mag het slepen van kleine schepen nog wel?
* Slepen met een pleziervaartuigenverzekering
* Binnenvaartpolitiereglement wijzigt per 1 januari 2016
* Binnenvaart Politiereglement aangepast
* Wijzigingen Binnenvaartpolitiereglement
* Vaarwegkenmerken in Nederland en CEMT klassen
* AIS verplichting Westerschelde per 1 januari 2016
* Extra aandacht voor juiste identificaties in AIS
* Wijziging van de regels voor de inbouw van een Inland AIS-apparaat vanaf 1 december 2015
* Amendement vergoeding registratie marifoon verworpen
* Registratie maritieme zenders
* Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake scheepvaart
* TNO rapport overgangstermijnen geluidnormen binnenvaart
* Rapport Vervolgonderzoek Geluid Binnenvaartschepen
* Toezeggingen AO Scheepvaart eisen aan de binnenvaart door de CCR
* 6 februari 2016 presentatie Certificaat van Onderzoek
* Nederland succesvol voorzitter Centrale Commissie van de Rijnvaart
* Balans van het Nederlands voorzitterschap van de CCR
* 2014-2015LNG toegestaan als brandstof op de Rijn
* LNG veiligheidsstudies gepubliceerd
* Binnenvaart 3.0 – Het internet van schepen
* Nieuwe Europese richtlijn pleziervaartuigen in 2016
* Vrij beschikbare NEN normen
* Impact Omgevingswet steeds duidelijker
* Regel uw scheepseigendom goed bij het Kadaster
* Blok biedt duidelijkheid over regelgeving woonboten
* Varende woonschepen niet onder bouwregelgeving
* Inzet FVEN over schepen en bouwwerken
* Actie verlopen NRVM RVEN passen
* Tijdelijke gratis inhaalslag Register Varend Erfgoed Nederland
* Eerste Kamer aanvaardt Erfgoedwet
* Minister complimenteert sector mobiel erfgoed
* Minister OCW over het mobiel erfgoed
* Groot middeleeuws zeil gevonden
* IJsselkogge in januari 2016 naar Lelystad
* Maritiem depot in Lelystad sluit in 2016 voor publiek
* Maritiem Museum bepaalt koers voor varend erfgoed
* Scheepsmodellen Maritiem Museum op Nederlandse postzegels
* Proef voor behoud archeologisch erfgoed Texelse zeebodem
* Rapport Monumenten inspiratiebron voor de natuur
* Vaststelling Nationaal Waterplan 2016 2021
* Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021
* Vernieuwde Handboek Incidentbestrijding op het water gepresenteerd
* HISWA vereniging over sloopboten: “Illegale dump inperken”
* Koolmonoxide onderschat en onbegrepen gevaar
Download dit nummer HIER (1,2 MB)