Hierbij weer een nieuw nummer van Info20m, nummer 80 (1 Mb). Dit keer een dik nummer met zeer divers nieuws. Belangrijk hierin is o.a. de Inland AIS plicht die per 1 december 2014 in het RPR gebied in gaat, begin 2015 eveneens van kracht wordt op de BPR wateren! En dat voor alle schepen met de Certificaat van Onderzoek, dus ook voor pleziervaartuigen langer dan 20 meter!
Inhoudsopgave:
* Directe afgifte vaarbewijs succesvol
* Vermindering administratieve lasten
* Nieuwe exameneisen Klein Vaarbewijs
* Vereenvoudiging exameneisen per 1 augustus 2014
* Gewijzigde toetsmatrijs Klein Vaarbewijs
* Gratis omruil oude papieren vaarbewijzen in het najaar
* Autorisatiebesluit Stichting VAMEX, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
* Bewijs dat je kunt varen
* Veel discussie over Watersport “vaarbewijs”
* Watersportbonden zien niets in nutteloos Watersport Vaarbewijs
* Tips voor examenkandidaten Kustnavigatie
* Nieuwe leskaarten 1630-serie
* Nieuwe website Watersportverbond
* Gewijzigde regelgeving op Duitse maritieme binnenwateren
* Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet
* Controle op reddingsvestverplichting in Frankrijk
* Nieuwe folder Draag uw reddingsvest!
* Veel reacties op de concept Erfgoedwet in de inspraakronde
* Reactie overheid op de internetconsultatie Erfgoedwet
* Verkoop van grote Nederlandse pleziervaartuigen naar het buitenland stijgt enorm!
* Verkeersbesluit marifoonverplichting en radarvaart op het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal
* Voor welke schepen geldt de verplichting Inland AIS per 1 december 2014?
* Inland ECDIS verplichting per 1 december 2014
* Inland ECDIS verplicht in Rijnvaartpolitiereglementgebied per 1 december 2014
* Minimum eisen Inland ECDIS apparatuur
* Inland AIS en Inland ECDIS verplichting gaat ook gelden voor het BPR gebied!
* Voorgestelde inschakelverplichting radar in geval van een defecte AIS?
* Oproep opstellen Zwartboek Scheepskeuringen
* Korte impressie mobiel erfgoed conferentie Behouden Vaart
* FONV zoekt een Webmaster, Communicatieadviseur en Registerbeheerder
* Geen subsidie meer voor particuliere eigenaren van historische schepen
* Aanvraag Mobiel Erfgoed Centrum gehonoreerd
* Alle erfgoedopleidingen onder één dak de ErfgoedAcademie
* Nieuw boek van Open Monumentendag Op Reis
* Nieuw bord zet monumenten op de kaart
* Cultuurgoederenverdrag van Den Haag
* Rijksmonumentenbord
* Ook onder water zijn rijksmonumenten voortaan herkenbaar
* Archeologen duiken in het Oostvoornse Meer
* De Rijksdienst duikt in de Waddenzee
* Romeins schip geconserveerd
* Zeldzame vondst in 17e-eeuws vrachtschip
* Nationale Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte Kennisagenda: Karakterschetsen
* Erfgoedmonitor
* Erfgoedmonitor Mobiel Erfgoed
* Erfgoedmonitor Mobiel Erfgoed Historische schepen
* Oude sporen in een nieuwe eeuw: de uitdaging na Belvedere
* Publicatie Ruimtelijke ordening en erfgoed
* Zoeken in honderden cultuurtijdschriften
* Woonboten en het bouwbesluit is erger dan het leek
* Nederlandse Technische Afspraak voor drijvende bouwwerken
* Landrotten op het water
* Wat zijn de gevolgen voor de voorwaarden van de fusie tussen EFM en Oranje?
* Motorbootvarenprijs 2014 voor RWS voor haar rol in Varen doe je Samen
* Hoofdlijnenakkoord voor Varen Doe Je Samen na 2014
* Beantwoording Kamervragen oldtimers
* De database Liggers Scheepsmetingsdienst LSD compleet!
* Wat betekent de Miljoenennota 2014 voor de watersportsector?
* Rabobank Cijfers en Trends over Jachthavens
* Top 10 ergernissen op het water
* Sloopschepen
De website is uiteraard weer aangepast.
Voor op- en aanmerkingen en aanvullingen, neem contact op.
Janneke Bos
Hoofdredacteur