Met nummer 94 sluit Janneke Bos de lang lopende reeks informatiebladen voor de grote pleziervaart af.

De reeks begon in 1988 onder de naam M3, specifiek voor wachtschepen van Scouting Nederland. Veelal zijn dat historische binnevaartschepen. De redactie werd gevormd door Henk Bos en Joep Brasser, toen al met ondersteuning van Janneke Bos en Ge Bos-Thoma.

Vanaf 2006 verscheen INFO 20M, “Informatieblad grote pleziervaart” met als vaste schrijvers en samenstellers vader Henk en dochter Janneke Bos. De nummering vanaf 22 is een voortzetting van M3, maar het richt zich nu op alle “eigenaren, schippers en andere betrokkenen vanpleziervaartuigen langer dan* 20 meter” Aanleiding was het verschijnen van de concept Binnevaartwet, waarin bepaald werd dat deze schepen moeten gaan voldoen aan Europese certificeringen.

Na het overlijden van Henk Bos in 2014 heeft Janneke het blad voorgezet. In maart 2017 is zij vanwege haar grote inzet op het gebied van wet- en regelgeving tot Lid van Verdienste van de LVBHB benoemd.

In het voorwoord van het laatste nummer 94 op blz. 3/4 legt zij uit waarom ze er nu mee stopt, maar ook dat we nog veel van haar gaan horen en vooral: lezen. De website blijft bestaan als archief, maar zal niet meer bijgewerkt worden.

*) Voor alle zekerheid: in INFO 20M kom je vaak tegen “langer dan 20 meter”. Inmiddels is duidelijk geworden dat de CvO/CBB regelgeving geldt voor “20 meter en langer” of een blokvolume onder water van “100 m3 of meer”. Dus inclusief 20,00 meter en 100 m3.

Inhoud INFO 20M 94

 • Examen vaarbewijs wordt duurder
 • Groot Pleziervaartbewijs halen?
 • CWO Nieuws
 • Kustnavigatie
 • CWO Kustnavigatie
 • Kustnavigatie bij CWO
 • Nieuwe ontwikkelingen CWO
 • Overgangstermijn drijvende werktuigen en grote pleziervaartuigen verlengd
 • Verlengen CvO tijdens Covid-19 nog één keer uitstel mogelijk
 • Zware consequenties voor verlopen van certificaat
 • Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen opgericht
 • Certificeren als Traditioneel Vaartuig (hoofdstuk 24)
 • Hardheidsclausule
 • Made in China
 • Agentschap Telecom zet hard in op Atis
 • FVEN heeft nieuw Dagelijks Bestuur
 • Beleidsplan 2020-2022 FVEN
 • Het Register Varend Erfgoed Nederland
 • Voorzitter FVEN presenteert Wettelijke Bescherming Varend Erfgoed
 • Position paper Duurzaam Varend Erfgoed aangenomen
 • Resultaten enquête duurzaamheid
 • Stoomtram gaat rijden met biokool
 • Kadaster informatie in LSD
 • Maritiem-Historische Databank met enorm veel informatie
 • Culturele sector krijgt extra ondersteuning
 • 15 Miljoen voor Bruine Vloot
 • Extra steun voor Varend Erfgoed, hoe verdeelt OCW dat?
 • Update verdeling 15 miljoen
 • Subsidie voor onderzoek naar juridische bescherming varend erfgoed
 • Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed opnieuw open gesteld
 • Financiële bijdrage voor maritiem onderzoek door vrijwilligers en studenten
 • Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers voor educatieve middelen
 • Nieuw boek in de LVBHB-reeks: Laverend de oorlog door
 • Schepenlijsten bij Laverend de oorlog door
 • Uit de brand(merken)
 • Boeken Van Gaand en Staand Want digitaal beschikbaar
 • Het visserijregister heeft je nodig!
 • SKS kampioenschap toegevoegd aan lijst Immaterieel Erfgoed
 • Binnenvaartmuseum definitief voor de Biesboschhal
 • Waarom heten Kalffdekken zo?
 • Chartervaart en Maritiem Erfgoed
 • Hoe een houten scheepswrak de ontstaansgeschiedenis van Rotterdam vertelt
 • Rijksdienst laat archeologisch onderzoek uitvoeren op Hoornse Hop
 • 1000ste wrak op website MaSS
 • Maritieme database uitgebreid met Flevolandse scheepswrakken en een wrakkenkalender
 • MaSS: verhalen over wrakken en onderwater sites
 • Maritieme vondsten
 • Tussenrapportage programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2019
 • Tussentijdse resultaten programma Maritiem Erfgoed Nederland
 • De toekomst van hydrografische kaarten
 • Inzoomen op de kaart
 • Noordpool aan de wandel
 • Jan Sepp krijgt de Henk Bos wisselprijs 2020
 • Zeekadetkorps Nederland 65 jaar
 • Hulploon te hoog
 • Berger mag niet lukraak hoge kosten in rekening brengen