Er is weer een nieuw nummer van Info20m (informatie voor CvO-plichtige schepen).
De pdf kan gedownload worden via: https://bosq.home.xs4all.nl/index.htm

De inhoud van dit nummer:

 • Een toekomst voor Info20m?
 • Examens vaarbewijzen tot de laatste plek vol
 • Examens Klein Vaarbewijs vanaf 2020 bij het CBR
 • Reserveren recreatievaartexamens vanaf 22 oktober 2019 mogelijk bij het CBR
 • Lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs
 • Watersportverbond stopt met examen Kustnavigatie
 • CWO opleidingshandboeken online
 • Diplomalijn vernieuwing CWO diploma’s
 • Goedkeuring en publicatie van de gedelegeerde richtlijn ter overname van de ES-QIN 2018 inzake vaarbevoegdheden binnenvaart
 • Regels voor sleepboten deels hersteld
 • Nieuwe regels voor de pleziervaart in België
 • Overgangsbepalingen alleen voor geldig certificaat
 • ATV Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen
 • Certificeren als Traditioneel Vaartuig
 • European Maritime Heritage erkende organisatie van de CCR
 • Geluidseisen voor schepen waarvan de kiel is gelegd voor 1 april 1976 die varen op de Rijn
 • De kleine binnenvaart wordt uitgeroeid
 • Soepeler keuringseisen hooguit voor binnenlandse scheepvaart
 • Zeezeilschepen en de Europese Commissie
 • Nieuwe eisen voor historische vloot in Engeland
 • Zee & Zaken: platform voor juridische informatie over varen
 • Ontwikkelingen rondom AIS en elektronische vaarkaart
 • Ontwikkelingen rondom AIS
 • Automatic Identification System (AIS) voor binnenvaart voortaan verplicht in heel North Sea Port gebied
 • Nieuwe internationale werkgroep voor standaarden met betrekking tot de informatietechnologie in de binnenvaart
 • VHF Data Exchange System komt eraan
 • Communicatie apparatuur gestoord door LEDs
 • EU wil voorstel voor belasting op scheepsbrandstof
 • Beantwoording kamervragen over vergroening van Scheepsmotoren
 • Hoofdlijnen reacties internet consultatie regeling zuivering toiletwater pleziervaart
 • Toiletwater zuiveren mag, maar vanaf 2021 regeling voor verzegelen van toiletafsluiters
 • Toezeggingen verzegeling vuilwatertanks pleziervaart
 • Nieuwe wetgeving lozen toiletwater
 • Lozingsverbod afvalwater chartervaart komt eerder
 • Vuilwater lozingsverbod over tien jaar kleine passagiersschepen
 • Lozingsverbod uitgebreid naar de kleine passagiersvaart
 • Platformbijeenkomst mobiel erfgoed over brandstoffen en duurzaamheid
 • 40 miljoen euro voor erfgoed in leefomgeving van de toekomst
 • Mobiel Erfgoed Centrum begint Pilot Duurzame Schepen
 • BBZ zet Veiligheidskompas.eu online
 • Risico op houtrot in masten bruine vloot nog steeds groot
 • Hulp bij verslaglegging rondhouten
 • Download de brochure Brandveiligheid aan boord
 • Beleidsdag van de FVEN gaat voor professionalisering
 • Visie FVEN
 • Martine van Lier wordt voorzitter Federatie Instandhouding Monumenten
 • Procedures Register Varend Erfgoed Nederland
 • Register Varend Erfgoed Nederland 2.0 aanbesteed
 • Ligplekken Onderweg vernieuwd
 • Oude edities van Weekblad Schuttevaer nu digitaal te lezen via Delpher
 • Vereniging De Binnenvaart heeft eigen canon
 • Als het brandt dan handelen we
 • Alle schatten van de Zuiderzee nu op één website
 • Meting SKS skûtsjes voor aanpassing zeilformule
 • Vlaamse overheid financiert monumentenwachter Varend Erfgoed
 • Bij toeval een bijzonder scheepswrak gevonden
 • Weer een topstuk uit Texels wrak
 • Deel van scheepswrak geplaatst op de tweede Maasvlakte

Voor het overzicht van alle info20m nummers: https://bosq.home.xs4all.nl/info_20m.htm