Info20M-83Afgelopen zomer is voor het eerst de Henk Bos wisselprijs uitgereikt. Een leuk initiatief ter herinnering aan mijn vader waarbij zijn idealen worden voortgezet. In dit nummer weer nieuws over de diverse zaken die voor (grote) pleziervaart van belang zijn. Het nummer (2,6 Mb) is te downloaden.
Met vriendelijke groeten,
Janneke Bos
Inhoudsopgave:
* Henk Bos wisselprijs
* Technische CCR eisen en huisvuilpassen in het algemeen overleg infrastructuur van 23 juni 2015
* De CCR stelt een Europees comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart
* Gebruik van spudpalen in het RPR gebied
* Reacties consultatie Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen
* Nieuwe Europese richtlijn voor pleziervaartuigen vanaf januari 2016
* Schippers varen met onjuiste certificaten
* ILT sluit toezichtconvenant met TU Delft
* Brief Minister over handhaving en AIS
* Terugblik SAIL Amsterdam 2015
* Na 1 december 2015 nieuwe goedkeuring nodig voor Inland AIS transponders
* Is inning binnenhavengelden met AIS-informatie toegestaan?
* Invoering vergoeding geregistreerd frequentiegebruik radiozendamateurs en maritiem
* Rode diesel voor kranen op schepen en pontons
* Kan gasolie schade aan motoren veroorzaken?
* Nieuwe diesels nog steeds te vervuilend
* Motoren binnenschepen dragen nauwelijks bij aan milieuvervuiling woonomgeving
* GTL goed voor oude motoren in varend erfgoed
* Rapport juridische en economische obstakels voor volledige transparantie brandstoffenmix
* Beantwoording kamervragen over weesboten
* Erfgoedwet unaniem aangenomen door Tweede Kamer
* Erfgoedwet in de Eerste Kamer
* Factsheets Erfgoedwet gepubliceerd
* Mobiel erfgoed en de Erfgoedwet
* Moties zorgen voor betere borging mobiel erfgoed in nieuwe Erfgoedwet
* Informatiedagen Erfgoedwet
* Minister Bussemaker bezoekt Varend Erfgoed op SAIL
* Nieuwe uitgave boek “Erfgoed dat beweegt!”
* Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed
* Boekbespreking Erfgoed dat beweegt
* Mobiel erfgoed is ‘nieuwe loot aan de erfgoedstam’
* Register varend erfgoed Nederland
* Publicatie de kracht van vrijwilligers
* Het erfgoed van de mobiliteitsgeschiedenis
* Publicatie Een dek is geen dak
* Bijzonder scheepswrak in Waddenzee verder onderzocht
* Boek Puntje zeil, Schipperen met oude zeilende binnenvaartschepen
* Tentoonstelling Scheepswerf Boot Leiderdorp
* Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen
* Ontdek 200 jaar topografie met Topotijdreis
* Nieuwe brochures beschikbaar van Varen doe je Samen
* Arbopraktijkboek Scheepsbouw
* Nieuw Nationaal Waterplan met accent op ruimtelijke inrichting
* Maritieme Strategie moet toppositie Nederland versterken
* Ondersteuning oude BICS stop per 1 juli 2015