Jaap DuijvetterOp 5 september is Jaap Duijvetter overleden, 86 jaar oud, schipper van het Groninger taske Ommekeer.
Jarenlang heeft Jaap zijn stempel gedrukt op onze vereniging. Vanaf Bokkepoot 20 (1978) als lid van de redactie. Daar zwaaide hij al snel de voorzittershamer. Direct kreeg hij een hardhouten blokje om de tafel te beschermen.
Toen Jaap na tien jaar uit de redactie ging, heb ik hem gevraagd of het leuk geweest was. Zijn antwoord is tekenend: ‘Ja, dat was leuk, want hoe ging dat: ik zat vóór, nam de binnengekomen post door en verdeelde die onder de redactieleden. Ondertussen zat iedereen met elkaar te praten en dingen te regelen. Tegen de tijd dat ik klaar was met de post, was er weer een nieuwe Bokkepoot in elkaar gesleuteld’.
Ook daarna is Jaap zeer actief in onze club geweest. In 1993 kreeg hij de restauratieprijs voor zijn hernieuwde roef, die het oorspronkelijk silhouet weergaf, maar wel iets ongemakkelijk lager was dan de vorige. Hij was faliekant tegen de integratie van motorschepen: ‘die hebben onze zeilschepen kapot gemaakt!’ In de ledenvergadering van 1993 las hij vijf kantjes tekst voor over zijn standpunt. Maar ondanks zijn tegenstem bij de fusie in 1999 verklaarde hij wel lid te zullen blijven.
In 2000 zet Jaap de Ommekeer te koop en in 2001 komt zijn laatste reisverslag in Bokkepoot 149 te staan.
Jaap is voorgoed uitgevaren…
Peter Jansen