Schepen in erfgoedhavens met gezamenlijke energie aansluiting kwamen tot nu toe niet in aanmerking voor het energieplafond. Er is hoop!

Wat is het probleem?

Per EAN aansluiting* worden zaken als de (2 x) € 190,- ‘energiesubsidie’ en het prijsplafond (vanaf 1-1-2023) geregeld. Maar: hoe gaat dat als er meerdere wooneenheden achter 1 meter zitten?? Deze situatie doet zich voor in heel veel Historische havens. Bijvoorbeeld in Rotterdam zijn tientallen woonschepen aangesloten op 1 hoofdaansluiting. Ook in Amsterdam en in vele andere havens is de situatie vergelijkbaar. .

Op deze situaties is de beoogde systematiek om inwoners te helpen de dure energie te kunnen betalen niet ingericht. Het is duidelijk dat in deze situaties de woonschepen vergaand benadeeld worden t.o.v. ‘gewone’ woningen met per woning een meter.

Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij blokverwarming en bijv. studentenwoningen: daar zitten ook veel wooneenheden achter 1 meter!

Problematiek aangekaart bij de politiek

Vanuit de blokverwarmingen (zo’n 700.000 benadeelden) is de problematiek aangekaart. Vrijwel gelijktijdig is o.a. via kamerlid Pieter Omtzigt en D’66 kamerleden gewezen op de vergelijkbare problematiek in historische havens. Het initiatief daartoe is genomen door Erfgoedhavens Rotterdam en de LVBHB is daar onmiddellijk bij aangehaakt. Via een door ons uitgevoerde enquête (in de Bulletalie) is de situatie voor woonschepen in kaart gebracht,.

Oplossing lijkt in zicht

Op 16 december is vanuit het ministerie EZK een brief gestuurd aan de voorzitter van de tweede kamer: ‘Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen’. Dit document is in te zien op onze website: klik hier. Op 22 december zijn er brieven gestuurd naar EZK namens ‘Rotterdam’ en de LVBHB (zie website: klik hier) en OC&W om te benadrukken dat ‘onze’ problematiek volledig vergelijkbaar is met die van de blokaansluitingen opdat we niet ‘vergeten’ worden. ALS het lukt om voor onze schepen een vergelijkbare regeling te treffen als voor de blokaansluitingen lijkt dit een acceptabele koers.

We blijven alert; het is nog geen gelopen race!

Rolf van der Mark
Voorzitter LVBHB

*) De EAN-code van een elektrischiteits- / gasaansluiting. Zie verder:
Wikipedia
eancodeboek.nl