Ook het Historisch Bedrijfsvaartuig wil haar bijdrage leveren aan de Energietransitie specifiek gericht op het wonen op en varen met historische schepen.  We hebben een verkennende notitie geschreven en een Werkgroep Energietransitie in het leven geroepen. De werkgroep gaat kennis verzamelen en delen, objectieve vergelijkingen van alternatieven opstellen en de aandacht voor energietransitie binnen de vereniging aanjagen.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, maar wellicht heeft u of uw organisatie ook tips die aandacht vragen.

Klik hier om meer te lezen over een recent initiatief gericht op erfgoedschepen.