Vandaag ontvingen wij het bericht dat Herman Droppert op 77 jarige leeftijd op 2 december j.l. is overleden.
Herman heeft een een aantal jaren in het bestuur van de LVBHB gezeten. Wij hebben hem leren kennen als contactbestuurslid bij de werkgroep
Oude Motoren en Opduwers, waar hij een regelmatige en enthousiaste bezoeker van was.
Herman had het hart op de goede plaats voor scheepsbehoud.
Zijn westlander (een drieling) had hij kwalitatief en met veel liefde netjes gerestaureerd.
Onze contacten met hem waren prettig; Herman was een sociaal en sympathiek mens.
Op donderdag 7 december 2017 om 13.00 uur wordt van Herman afscheid genomen in de aula van de begraafplaats Jaffa, Jaffalaan 10 te Delft.
Vanaf ca. 14.00 uur is er aansluitend gelegenheid tot condoleren.
Theo en Marijke Hoogmoed