sluizen-lieshout-sluis-v-3-7

Sluis 5 bij Lieshout

LET OP: er zijn stremmingen in het kanaal!
Regio Zuid viert dit jaar het 100-jarig bestaan van het Wilhelmina kanaal van 10 t/m 15 september 2016.
In 1906 werd een begin gemaakt met de aanleg van het kanaal. Hier wil Heemkundekring ’t Hof van Liessent samen met Regio Zuid van de LVBHB aandacht besteden. Ze doen dit met een tentoonstelling op de Terra Nova en diverse activiteiten aan de wal voor jong en oud. De Terra Nova ligt bij Sluis V bij Lieshout. Dit is de laatste sluis van het Wilhelminakanaal en slechts enkele kilometers gelegen vanaf de instroom in de Zuid-Willemsvaart.
De start is op de Monumentendag, zaterdag 10 september 2016, en evenement eindigt op donderdag 15 september.
Aanmelden vóór 1 augustus per post naar Jan Vromans, Hoge Steenweg  66, 5175 AD  Loon op Zand. Of per mail. Het inschrijfformulier is digitaal beschikbaar op onze website www.hofvanliessent.nl onder de kop Wilhelminakanaal (linker kolom). Het formulier wordt verstuurd naar Regio Zuid.
LVBHB Regio Zuid
Johan Sloots en Jan Vromans
Heemkundekring ’t Hof van Liessent
I. de Groot-Cooijmans, secretaris

N.B. Het Wilhelmina kanaal wordt ten noorden van Tilburg verbreed en verdiept. Sluis 3 wordt dit jaar vervangen door een nieuwe sluis. Dit alles kan vertraging opleveren. Ook de de Miekoeksebrug bij Oirschot is gedeeltelijk gestremd is van 22 Augustus tot 12 September. Zie de informatie van Rijkswaterstaat.