IMG_7517Het Rijksvastgoedbedrijf RVB (voorheen RVOB, Domeinen) is al enkele jaren bezig een nieuw huurcontract voor ligplaatsen van woonschepen in te voeren. De huurprijs gaat hierbij flink omhoog. Er worden drie tarieven gehanteerd: basis, verhoogd en verhoogd+.
Degenen die hiermee te maken hebben kunnen op verschillende manieren hebben gereageerd op de toezending van een nieuw RVB-huurcontract:
–  geaccepteerd en getekend teruggezonden.
–  bezwaar gemaakt tegen de indeling in een tarief (meestal bij verhoogd+) en na al dan niet verlaging van dit tarief het huurcontract getekend.
–  gekozen voor de bindende adviesprocedure volgens artikel 3 lid 3 van de Algemene Huurvoorwaarden behorende bij de huurovereenkomst (bij de LWO zijn van deze mogelijkheid geen voorbeelden bekend).
–  het huurcontract niet getekend en dit al dan niet aan het RVB laten weten.
Het RVB is begonnen om tegen deze laatste groep maatregelen te nemen. Het advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn stuurt brieven waarin gedreigd wordt met het starten van een gerechtelijke procedure om te komen tot een nieuwe huurprijs.
Een aantal leden heeft ons al bericht dat zij een dergelijke brief hebben ontvangen. Het bestuur van de LWO onderzoekt op dit moment samen met een aantal betrokkenen en enkele adviseurs op welke wijze de LWO haar leden het beste kan adviseren en bijstaan.
Wanneer u tot de groep behoort die tot nu toe het nieuwe huurcontract niet heeft getekend en wanneer u prijs stelt op advies/bijstand van de LWO meldt u zich dan zo spoedig mogelijk bij de LWO via het mailadres: lwo@lwoorg.nl onder vermelding van ‘RVB’.
De LWO organiseert op donderdagavond 14 januari a.s. vanaf 19:30 uur een overlegavond voor direct betrokkenen. Adres: kantoorboot ‘Boulotte’; Vaartscherijnstraat t.o. nummer 48 te Utrecht. U bent van harte welkom! Graag aanmelden via lwo@lwoorg.nl.
Wij kunnen er niet zeker van zijn dat we via deze mailing iedereen die het betreft (zowel lid als geen lid) bereiken. Zendt u daarom deze mail door naar mensen in uw buurt die mogelijk tot de bedoelde groep behoren!
Wij kunnen niet nagaan of u van het RVB huurt of niet. Mocht u niet tot deze groep behoren dan kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen.
Met vriendelijke groet,
Max Noordhoek, voorzitter LWO.