De keuringen voor het CvO/CBB lopen volop.
Het bestuur wil je ervaring met de keuringen graag weten. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) wil het verloop van de keuringen in de gaten houden.
Het gaat om alle, goede of minder goede, ervaringen. Doel is om van praktijkervaringen te leren. We willen zien hoe de keuringen zich verhouden tot de regels.
Om een inmiddels bekend/berucht voorbeeld te noemen: soms wordt een waterdicht schot voorin het schip geëist waar die volgens de regels voor certificering (in bepaalde gevallen!) niet verplicht is.
Het bestuur wil geen heksenjacht, maar wel eventuele misstanden opsporen. Daarmee bedoelen we misstanden in de zin van een constatering of vermoeden dat iemand of een organisatie que gedrag of handelingen afwijkt van de regels. We willen dus relevante en eerlijke informatie om de keuringen te verbeteren en te stroomlijnen. Hoe kunnen verschillen in interpretatie van de regels worden vermeden?
Wil/kun je ons helpen? Mail dan je reactie.
(In geval van twijfel of onduidelijkheid zullen we zeker bij je terug komen voor verheldering.)
Rolf van der Mark (voorzitter LVBHB)
Fred van Beelen (secretaris LVBHB)