Tijdens het muzikale intermezzo luidde minister Jet Bussemaker de bel. Gelukkig niet de noodklok en zij wist van de klok en de klepel. Links van haar Reins Schuddeboom.
Minister Bussemaker stelt ruim € 900.000,- beschikbaar over de komende jaren voor mobiel erfgoed.
 Op 11 juli 2016 heeft zij ‘de Toonbeelden van Mobiel Erfgoed’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De Toonbeelden laten ontwikkelingen en gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland zien waar mobiel erfgoed een grote rol bij speelde. De komende jaren wil Bussemaker met geld initiatieven zoals Toonbeelden verder ondersteunen, zodat de zichtbaarheid van mobiel erfgoed vergroot wordt.

Museum

Met deze subsidieregeling wordt het mogelijk om een virtueel museum vorm te geven. In dat museum krijgt mobiel erfgoed een herkenbaar gezicht met karakteristieke, toonaangevende voorbeelden. Die toonbeelden worden in het digitale museum gekoppeld aan de historische ontwikkeling van Nederland. Zo kunnen bezoekers een tocht maken door de vervoersgeschiedenis.


Register

Daarnaast kan de sector met de subsidie een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. Zo kan het Nationaal Register Mobiel Erfgoed verder uitgebouwd worden. Met het register wordt in kaart gebracht wat er zoal aan mobiel erfgoed aanwezig is en wat de culturele waarde is.  Als in kaart is gebracht wat er aan mobiel erfgoed in Nederland is, kan de sector ook meer naar buiten treden en bijvoorbeeld een Open Dag organiseren.
De subsidieregeling zal worden ondergebracht bij het Mondriaan Fonds. Vanaf het najaar kan gebruik gemaakt worden van de regeling.
Zie ook de weblog over het Tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed