Strijd om de Garnalencup, Lauwersmeer, vroege jaren ’90. Foto collectie Pieter en Lucie van Dijk.

Strijd om de Garnalencup, Lauwersmeer, vroege jaren ’90. Foto collectie Pieter en Lucie van Dijk.


In 1992 is er voor het laatst op het Lauwersmeer gezeild om de roemruchte Garnalencup, maar in het Pinksterweekeinde van 2016 herleeft deze mooie traditie, zo’n beetje het Yzeilen van het Noorden.

Voorlopige programma

vrijdag 13 mei
Deelnemers verzamelen zich op het Lauwersmeer. Wáár precies, dat hoort u nog.

zaterdag 14 mei
Ochtend: schipperspalaver
Middag: wedstrijd. 
Voor de start van de wedstrijd moeten de deelnemers binnen een aangegeven half uur de startlijn tussen het startschip en de startboei passeren. Dan wordt ook hun tijd geklokt. Na het afronden van het voorgeschreven parcours en misschien ook nog het uitvoeren van een “opdracht” wordt de finishtijd opnieuw geklokt.
Avond: gezamenlijke maaltijd, sterke verhalen en uitreiking van de felbegeerde wisselprijs, de Garnalencup.
De kosten van de dag worden gedeeld, ieder vaart voor eigen risico.
Gaat dat zien en beleven!
Opgeven en informatie mail de Noorder Schippers.

Aansluitend wordt op zondag 15 mei de dagcursus ‘Varen als vroeger’ georganiseerd.