UPDATE: dit is geannuleerd. Er wordt gewerkt aan een alternatief later in het jaar.

Dit jaar organiseert de FVEN een groots nautisch evenement voor alle behoudsorganisaties. Gastheer is het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Het evenement vindt plaats in het weekend van 24 en 25 juni 2023 en zal een platform bieden aan een grote verscheidenheid aan activiteiten voor een breed publiek.

Nederland kan zich verheugen in een toenemende belangstelling voor de watersport. Veel ingegeven door de zoektocht naar vrijheid in coronatijden, een nautische industrie met een groeiende orderportefeuille en de vele innovaties van Nederlandse bodem op het gebied van autonoom en duurzaam varen. Minder in de oog springend is de historie van onze vlaggenstaat. De rijke historie van ons varend erfgoed en de vele behoudsorganisaties. Het is om die reden dat de FVEN* het plan heeft opgevat om een evenement te organiseren waar het belang van het behoud wordt gepresenteerd aan een breed publiek. Het Scheepvaartmuseum zal in dit weekend in het teken staan van varend erfgoed in al haar facetten. De speerpunten van de Federatie worden gepresenteerd, de oude ambachten, het register, duurzaamheid en de jeugd zullen aan bod komen. Het volledige ecosysteem van het varend erfgoed zal worden gepresenteerd tijdens seminars en werkgroepen, waarbij tevens de interactie met de (lokale) overheid wordt gezocht. Mis het niet en reserveer de datum: 24 en 25 juni.

Met schip?

Het plan is dat er per behoudsorganisatie ook een afvaardiging met schip naar het evenement komt. Over de invulling hiervan wordt nog overlegd en zullen wij later nader berichten.

*) Federatie Varend Erfgoed Nederland, zie www.fven.nl.