De FVEN houdt een enquête om te inventariseren wat de ervaringen zijn met het gebruik van meer duurzame brandstoffen zoals GTL en HVO. Vul hem in vóór 10 maart.

De commissie Duurzaam Varend Erfgoed (DVE) van de FVEN schrijft:

Beste leden,

Vorig jaar is via een enquête het brandstofverbruik van ons Varend Erfgoed in kaart gebracht. Dat heeft ons enorm geholpen in het overleg met vele (overheids)instanties over verduurzaming en het behoud van onze vloot inclusief authentieke motoren.

Diesel (L) versus GTL. Foto Simon J. de Waard

We willen u nu vragen een tweede enquête in te vullen. Hiermee willen we uw ervaringen met het gebruik van GTL en HVO/Blauwe Diesel inventariseren. En we zijn benieuwd of u al dan niet in de toekomst een overstap naar een meer duurzame brandstof zou willen maken.

Klik hier om naar de enquête te gaan!

Vul de enquête svp voor 10 maart a.s. in. Het kost maar een paar minuten. Door het invullen helpt u ons enorm bij onze gezamenlijke inspanningen om ons unieke Varend Erfgoed te behouden!

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Hans van Nispen (voorzitter commissie DVE)
Joost van den Berg (FVEN communicatie)

Bijlage: persbericht van de FVEN (PDF opent in nieuw tabblad/venster)