Afgelopen zondag 3 juni was George Snijder op het Famillement in Leeuwarden. 

foto Tineke Hartman


Hij was daar op persoonlijke titel bij een evenement voor familiegeschiedenis dat iedere twee jaar wordt georganiseerd om informatie te verstrekken over het scheepshistorisch onderzoek en de relatie tot schippersfamilies. Dit alles onder de vlag van de LVBHB. Er was veel belangstelling (de toegang was gratis). De vragen gingen vooral over schepen van voorouders (“waar vind ik het schip van pake en beppe?”). George kon veel mensen op weg helpen door te verwijzen naar de database LSD en de daar te vinden mogelijkheden. Al met al een goede manier om het varend erfgoed en de LVBHB bekendheid te geven en zeker de moeite waard om te herhalen. Over twee jaar is het evenement in Amsterdam.